Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1958, muž zemřel 2014

Otázka:

Dobrý den, jsem nar. 10. 3. 1958. Manžel zemřel 14. 4. 2014 pobírám vdovský důchod. Budu mít nárok na vdovský důchod až půjdu do důchodu? /10.11 2017/ Vychovala jsem tři děti. Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1958, muž zemřel 2014

Vdovský důchod vám bude náležet do 13. 4. 2015 – jeden rok od úmrtí manžela. Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod splnit některou z podmínek popsaných v článku o opětovném přiznání vdovského důchodu.

Nárok na obnovu vdovského důchodu z důvodu dosažení zákonem stanoveného věku vám nevznikne. Do dvou let od zániku nároku na vdovský důchod byste totiž musela buď dosáhnout svého důchodového věku, nebo věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození.

Svého důchodového věku dosáhnete až 10. 11. 2017, tj. za více než dva roky. Muž narozený ve stejný den jako vy dosáhne svého důchodového věku 10. 1. 2022, věku o čtyři roky nižšího tedy dosáhnete 10. 1. 2018, což je také za více než dva roky. Z tohoto důvodu vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikne.