Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1958, muž zemřel 2008

Otázka:

Děkuji za odpověď, myslím, že jsme se pochopili správně – odpověď, kterou jste mi poslal, jsem předtím nečetla. Takže naopak požádat o předdůchod a potom si při nároku na řádný důchod zažádat o vyloučení doby předdůchodu, je to tak?
A ten první dotaz, který mi to potvrdilo „by email“ jako přijatý je následující: Narodila jsem se 9.4.1958, děti nemám a ovdověla jsem 13.9.2008, takže správně rozumím, že nemám nárok na obnovení vdovského důchodu pouze na základě věku? 55 let věku jsem dosáhla necelých 5 let po manželově úmrtí.
Díky za odpovědi a přeji hezký večer.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1958, muž zemřel 2008

Aby bylo možné nízké výdělky vyloučit, je třeba mít v souběhu dobu, kterou je možné považovat za vyloučenou. Jednou z možností a pro osobu předdůchodového věku asi nejreálnější, je to skutečně pobírání předdůchodu. Ano, nejdříve je třeba požádat o výplatu předdůchodu a o vyloučení dob se žádá až při uplatnění žádosti o důchod.

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte do pěti let od odejmutí vdovského důchodu dosáhnout věku 55 let (příp. splnit jinou z podmínek popsaných v článku výše). To jste podle všeho splnila a máte nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu k 9. 4. 2013.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

díky za odpovědi, ještě se prosím vrátím k tomu vdovskému důchodu – já jej nepobírám, protože mi bylo na úřadu sděleno, že na něj nemám nárok, protože jsem se ocitla věkově v určitém „vakuu“ – tam přece došlo ke změnám, díky zásahu vlády a ministra Kalouska – takže to zdůvodnili tím, že ten věkový nárok tam byl, potom nebyl a teď asi opět je. Omlouvám se , vyjadřuji se trochu jako trotl. Myslíte, že nárok mám?

Zdravím a díky za svatou trpělivost.

Odpověď doplněna:

Máte pravdu, že zákon o důchodovém pojištění v této oblasti prodělal poměrně razantní změny a to od 1. 1. 2010 a 1. 1. 2012 (ty jsou i popsány ve výše odkazovaném článku). Nicméně staré nároky byly zachovány. To znamená, že v případě, že byl-li vdovský důchod přiznán před 1. 1. 2010 a jde o první opětovné přiznání vdovského důchodu, máte nárok na opětovné přiznání podle podmínek platných k 31. 12. 2009. Tehdy platilo, že do pěti let od odejmutí vdovského důchodu musíte dosáhnout věku 55 let. Podle údajů, které jste mi poslala, jste toto splnila a máte nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu v 55 letech. Doporučuji se obrátit na místně příslušnou OSSZ a trvat na sepsání žádosti o opětovné přiznání vdovského důchodu od 55 let věku.

Zákonná úprava
čl. II bod 7 zákona č. 306/2008 Sb.:

Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010, zůstává nárok na tento důchod zachován po 31. prosinci 2009, pokud vdova dosáhla před 1. lednem 2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší, a vdovec dosáhl před 1. lednem 2010 věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010 nebo po 31. prosinci 2009, ale jde o důchody, které byly přiznány před 1. lednem 2010, vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. prosinci 2009 znovu za podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,

já jsem si ještě jednou přečetla tu zákonnou úpravu:

Zákonná úprava
čl. II bod 7 zákona č. 306/2008 Sb.:

Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010, zůstává nárok na tento důchod zachován po 31. prosinci 2009, pokud vdova dosáhla před 1. lednem 2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší, a vdovec dosáhl před 1. lednem 2010 věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010 nebo po 31. prosinci 2009, ale jde o důchody, které byly přiznány před 1. lednem 2010, vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. prosinci 2009 znovu za podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

a zde je, že nárok zůstává zachován – pokud vdova dosáhla 55 let před 1. lednem 2010 – ale já jsem měla 55 let v roce 2013, takže si myslím, že můj nárok zanikl? Ne? a nové podmínky neplním,  nebo to zákonodárce myslí v poslední větě tak, …….že za podmínek podle předchozího zákona…. Mně ta poslední věta připadá poněkud matoucí-

Díky a zdravím

Odpověď doplněna:

Poslední věta potvrzuje moji informaci. Pojďme si ji trochu rozebrat:

Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010 nebo po 31. prosinci 2009 (to splňujete, vám nárok zanikl v roce 2009 – toto by však splnila každá vdova), ale jde o důchody, které byly přiznány před 1. lednem 2010 (to také splňujete, vám byl vdovský důchod přiznán v roce 2008), vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. prosinci 2009 znovu za podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. za podmínek k 31. 12. 2009 a tehdy platila obnova vdovského důchodu 55 letech).

První věta se vašeho případu netýká – ta je uvedena pro zachování nároku (tj. stále vyplácených vdovských důchodů). Vás se týká druhá věta, kde se řeší opětovný vznik nároku.