Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2011 – byla dána chybná rada?

Otázka:

Tato otázka navazuje na tento dotaz na obnovu vdovského důchodu.

dobry den jiz jednou jsem vam psala ale nevim kdo ma pravdu Narodila jsem se 20.11.1957 manzel zemrel 22.8.2011 vdovský duchod jsem brala 1 rok na vas jsem mela dotaz zda jeste budu mit narok na vdovský duchod ,Vy jste odpovedel ze ano ale na duchodovem v Plzni me odpovedeli ze ne . Tak kdo ma pravdu, Dekuji za odpoved

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2011 – byla dána chybná rada?

Moje předchozí odpověď byla velice strohá, pojďme se tedy na váš případ podívat podrobněji. Jaká je zákonná úprava?

Přechodné ustanovení zavedené zákonem č. 220/2011 Sb. Čl. II, odst. 2 říká:

Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2012, vznikne nárok na tento důchod po 31. prosinci 2011 znovu, splní-li se podmínky nároku na tento důchod ve lhůtě stanovené zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že pro obnovu vdovského důchodu se ve vašem případě použijí podmínky stanovené v § 50 odst. 2 a 4 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2011. Toto znění bylo:

§ 50
(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
(3) (není pro vás důležitý)
(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod tedy musíte splnit některou z podmínek uvedených v odstavci 2. Věková podmínka je uvedená pod písmenem e).

Vdovský důchod jste pobírala do 21. 8. 2012 (rok po smrti manžela).

Vy jste se narodila 20. 11. 1957 a vychovala jste jedno dítě. Svého důchodového věku tedy dosáhnete v 62 letech a 2 měsících, tj. 20. 1. 2020. Mezi těmito daty (21 .8. 2012 a 20. 1. 2020) skutečně uplynulo více než pět let a tuto podmínku jste nesplnila.

Druhou podmínkou uvedenou v bodě e) je dosáhnout alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození. Muž, který se narodil stejný den jako vy, tj. 20. 11. 1957 dosáhne důchodového věku v 63 letech a 8 měsících, tedy 20. 7. 2021. Věku o 4 roky nižšího dosáhne 20. 7. 2017. Mezi 21. 8. 2012 a 20. 7. 2017 uplyne méně než pět let a z tohoto důvodu vám k tomuto datu nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vznikne.