Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1947, muž zemřel 1996

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz týkající se mojí maminky. Manžel nar. 24.12.1943, ona 22.10.1947. Manžel zemřel 9.1.1996, ona pobírala rok vdovský důchod. Po té bez nároku. V r. 2014 jsem psala dotaz na MPSV, zda má maminka nárok na vdovský důchod alespoň v době, kdy už sama pobírá pouze starobní důchod a žije sama a odpověď byla zamítavá. Je tomu skutečně tak? Nemá nárok ani nyní na vdovský důchod? Moc děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1947, muž zemřel 1996

Jaké podmínky je třeba splnit pro opětovné přiznání vdovského důchodu, vysvětluji v tomto článku. Aby vaše maminka měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela by do pěti let od předchozího zániku nároku (tj. do šesti let od úmrtí manžela), dosáhnout svého důchodového věku nebo věku 55 let. Důchodový věk určit nemůžu, protože neznám počet vychovaných dětí, ale ani 5 vychovaných dětí (což je maximum), by vaší mamince nestačilo – důchodového věku by dosáhla až 22. 6. 2002, tj. za více než pět let o předchozího zániku nároku. Totéž platí pro věk 55 let.

Z tohoto důvodu nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikl.