Obnova vdovského důchodu při úmrtí do roku 1995

Otázka:

Dobrý den,
vzhledem k tomu,že dochází často k změnám zákonů, mám k Vám dotaz. Zajímalo by mne, kdy a za jakých podmínek bych dle současných zákonů měla nárok na vdovský důchod?
Pro upřesnění uvádím, že manžel nar. 9/1963 zemřel v 4/1995. Od dubna 95 do 6/2009 jsem pobírala vdovský a sirotčí důchod v souběhu. Po ukončení studia dcery v 6/2009 mi byl vdovský i sirotčí důchod odebrán. Vychovala jsem 2 děti, dnes již dospělé. V 5/2013 jsem dosáhla věku 50 ti let, manžel by dosáhl věku 50 ti let v 9/2013.
Děkuji za případnou odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu při úmrtí do roku 1995

V případě, že váš manžel zemřel do konce roku 1995 vztahují se na vaše opětovné přiznání vdovského důchodu podmínky, které platily v tehdy platném zákoně 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení:

(1) Vdova má nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela.

(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) je invalidní,

b) pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě,

c) vychovala aspoň tři děti,

d) dosáhla věku 45 let a vychovala dvě děti,

e) dosáhla věku 50 let, nebo

f) dosáhla věku aspoň 40 let ke dni smrti manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání I. pracovní kategorie za okolností uvedených v § 19 odst. 1 nebo který zemřel za okolností uvedených v § 34 odst. 3 větě druhé.

(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. b) až d) se rozumí dítě, které má nebo by mělo po zemřelém manželu nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže

a) se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a), c) až e) do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod nebo do pěti roků, jde-li o nárok na vdovský důchod po manželovi, který zemřel za okolností uvedených v odstavci 2 písm. f), nebo

b) vdova znovu začne pečovat aspoň o jedno nezaopatřené dítě.

Skutečnosti, které jsou ve vašem případě rozhodné, jsem ztučnil. Jestliže jste vychovala dvě děti a obě pobíraly sirotčí důchod po vašem manželovi, příp. šlo o dítě, které bylo manželem vychváváno, měla jste nárok na „trvalé“ přiznání vdovského důchodu už v 45 letech a vdovský důchod vám neměl být odebrán. V takovém případě vám doporučuji obrátit se na místně příslušnou OSSZ a vyřešit vaši situaci s pracovníky důchodového oddělení = požádat o opětovné přiznání vdovského důchodu. (Toto platí v případě, že vám byl vdovský důchod vyplácen nepřetržitě od dubna 1995 do června 2009.)

Nejedná-li se o výše uvedený případ a jedno z dětí nesplňuje podmínku uvedenou v odstavci 3, měla byste nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu v 55 letech, ale pouze v případě, že od zastavení výplaty vdovského důchodu neuplynulo více než 5 let – tuto podmínku jste nesplnila. (v tomto případě si vdovský důchod obnovuje již podle nového zákona)