Nezapočítali mě výdělky do důchodu z důvodu, že jsem nedal potvrzení na tiskopisu E 201

Otázka:

Žil jsem 5 let v Anglii,platil si daně a nezapočítali mě výdělky do důchodu z důvodu,že jsem nedal potvrzení na tiskopisu E 201,ale jen na hlavičkovém papíru od zaměstnavatele.Je nějaká možnost nápravy?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nezapočítali mě výdělky do důchodu z důvodu, že jsem nedal potvrzení na tiskopisu E 201

E 201 je formulář, který se nazývá “Potvrzení týkající se sčítání dob pojištění nebo období trvalého bydlení” a vy jako žadatel o důchod s tímto formulářem vůbec nepřicházíte do styku. Možná máte na mysli form. E 207 (Osvědčení o průběhu pojištění pojištěné osoby), na kterém si žadatel o důchod vyplňuje doby pojištění získané v daném státě. Nicméně ani nevyplnění tohoto formuláře nemůže mít vliv na nezhodnocení doby pojištění v dané zemi.

Pro úplnost dodávám, že při výpočtu českého důchodu se nehodnotí výdělky získané v zahraničí. Pokud máte na mysli toto, je takový postup v pořádku a vyplnění žádného formuláře by vám k započtení zahraničních výdělků při výpočtu českého důchodu nepomohlo.