Nevyzvedl jsem si složenku a 5.000 Kč a skončila její platnost

Otázka:

Dobrý den, má matka si z důvodu imobility nevyzvednula na poště příspěvek k důchodu (5 000,-). Složenka měla splatnost do 27. 12. 2020. Jakým způsobem má zažádat o její znovuzaslání?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nevyzvedl jsem si složenku a 5.000 Kč a skončila její platnost

O opětovné zaslání složenky je třeba požádat plátce důchodu, tj. Českou správu sociálního zabezpečení, a to buď písemně, mailem s elektronickým podpisem, příp. datovou schránkou.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
neexistuje nějaký jednoduchý formulář této žádosti v elektronické podobě?
Děkuji a zdravím

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, k tomuto žádný formulář neexistuje. Dopis je třeba sepsat volnou formou. Důležité je uvést především rodné číslo poživatele důchodu.