Nárok na výchovné, když byla maminka od 38 let v plném invalidním důchodu, který se změnil na starobní

Otázka:

Dobrý den.
Naše mamka má 82 let. Pracovala od 15 let a od 38 let byla v plném invalidním důchodu. V 65 letech ji byl ,,přejmenován“ na starobní ve stejné výši. V evidenci ČSSZ má 16 let pojištění.Vychovala dvě děti. Prosím o informaci, zda ji bude přiznáno výchovné? Zda musí o výchovné žádat nebo musí požádat o změnu na starobní důchod? Případně, jak bych měl postupovat, protože tyto záležitosti musíme za maminku řešit my .
Moc děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nárok na výchovné, když byla maminka od 38 let v plném invalidním důchodu, který se změnil na starobní

Pokud vaše maminka pracovala od 15 let (23 let) a poté od 38 let nejméně do dosažení důchodového věku pobírala plný invalidní důchod (zhruba dalších 20 let), nemohla získat pouze 16 let pojištění, ale výrazně více.

U starobních důchodů vzniklých transformací z invalidního důchodu (přiznaných podle § 61a zákona č. 155/1995 Sb.) bude výchovné náležet pouze v případě, že v minulosti byla uplatněna žádost o starobní důchod (dle § 29 nebo § 31 zákona č. 155/1995 Sb., tj. řádný nebo předčasný starobní důchod) a tato žádost byla zamítnuta proto, že invalidní důchod byl vyšší (dle § 58 zákona č. 155/1995 Sb.). Tím se ověří podmínka získání potřebné doby pojištění, která v případě vaší maminky činí 25 let.

Pokud tedy v minulosti nebyla uplatněna žádost o starobní důchod, je třeba nyní požádat. Zaprvé je možné, že starobní důchod vyjde vyšší a vaše maminka bude pobírat vyšší důchod, zadruhé je to podmínka pro přiznání výchovného.

Žádost o starobní důchod můžete uplatnit u místně příslušné OSSZ na základě předložené plné moci.