Nárok na vdovský důchod v případě, že manžel 10 let nepracoval

Otázka:

Jsem narozena v roce 1956, manžel zemřel 7. 11. 2009. Posledních 10 let nepracoval, ani neplatil zdravotní pojištění. Měla jsem nárok na vyplácení 1 rok vdovského důchodu?

Odpověď:

Nárok na vdovský důchod v případě, že manžel 10 let nepracoval

Abyste měla nárok na přiznání vdovského důchodu, musel by váš manžel v době úmrtí pobírat starobní nebo plný invalidní důchod, příp. by musel splňovat podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod, tj. mít pojištěných 5 let z posledních 10 let před smrtí, nebo dosáhnout důchodového věku a získat 25 let pojištění.

Jestliže nic z tohoto ke dni smrti nesplňoval, což vzhledem k tomu, že 10 let nepracoval předpokládám, nárok na vdovský důchod vám nevznikl. Také předpokládám, že jste si o vdovský důchod požádala a zamítnutí žádosti máte doloženo rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení.

Pro úplnost dodávám, že zdravotní pojištění nemá s důchodem nic společného – důchodu se týká sociální (reps. důchodové) pojištění.