Na základě úspěšné žádosti bývalého spolupracovníka, jsem požádal o dodatečné přiznání hornického důchodu

Otázka:

Dobrý večer, odpracoval jsem 16 roků a 5 měsíců na úpravně uranové rudy v důchodové kategorii 1A URAN od května. 1975 do řijna 1991, kdy jsem musell v rámci útlumu těžby a zpracování uranové rudy v Příbrami zaměstnání opustit.. Jsem narozen v lednu 1950. Nárok na důchod mi byl ale přiznán nepochopitelně až od od 1.7. 2006. Na základě úspěšné žádosti bývalého spolupracovníka, jsem požádal o dodatečné přiznání hornického důchodu. Žádost byla ČSSZ zamítnuta. Lze se ůspěšně bránit jejímu nespravedlivému rozhodnutí ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na základě úspěšné žádosti bývalého spolupracovníka, jsem požádal o dodatečné přiznání hornického důchodu

Zda je možné se úspěšně bránit, nejsem schopen posoudit, protože neznám dostatečně podrobnosti vašeho případu. Od 1. 7. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce. Díky části padesátéosmé došlo ke změně zákona o důchodovém pojištění a do zákona byl vložen způsob výpočtu, který zřejmě nazýváte „hornickým důchodem“. Podle přechodných ustanovení je možné u důchodů přiznaných před datem účinnosti této změny požádat o přepočet důchodu. Proč byl ve vašem případě tento požadavek zamítnut netuším – máte to jistě vysvětleno v odůvodnění rozhodnutí. Předpokládám, že by to mohlo být z toho důvodu, že klasický výpočet je pro vás výhodnější.

Příp. doplňte více podrobností.