Na chybějící dobu mám pracovní smlouvu. Co je třeba dále udělat?

Otázka:

Dobrý den,v přehledu dob důchodového pojištění jsem objevila121 dní dob neevidovaných na které mám písemnou pracovní smlouvu.Co je třeba dále udělat,aby mi tato doba byla započítána do doby důchodového pojištění.Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na chybějící dobu mám pracovní smlouvu. Co je třeba dále udělat?

Obecně platí, že samotná pracovní smlouva k prokázání doby zaměstnání (před rokem 1996) nebo pojištění (po roce 1995) nestačí. Pokud by šlo o dobu před rokem 1996, nemusí být sice prokázána účast na pojištění, ale musí být prokázán jak začátek, tak i konec zaměstnání. Pracovní smlouvou prokážete pouze začátek, ale ne konec – mohla jste klidně druhý den po podpisu pracovní smlouvy v zaměstnání skončit.

U doby po roce 1995 se sleduje účast na pojištění, kterou je nutné prokázat evidenčním listem důchodového pojištění. K jeho vyhotovení je třeba znát i vyměřovací základy (hrubé výdělky) v jednotlivých měsících.

Obraťte se na místně příslušnou OSSZ, kde vám s došetřením chybějící doby pomohou.