Můžu si doplatit pojistné za zbývající dny do celého dalšího roku, abych měl započteno 44 roků?

Otázka:

Dobrý den,
poslední 2 roky před nárokem na důchod jsem v evidenci úřadu práce (11 měs s podporou + 13 měsíců bez podpory) . Tedy se mi započte 80% z této doby evidence na úřadu práce. Můj dotaz zní: když budu mít (včetně evidence na úřadu práce započteno např. 43 roků a 60 dnů, můžu si doplatit pojistné za zbývající dny do celého dalšího roku, abych měl započteno 44 roků? A zažádat si o důchod až později – tedy po uplynutí zbylých 305 dnů, kdy bych si doplatil sociální z vlastní kapsy? Nebo jak to udělat, aby se započetlo místo 43 let 44 roků? (jak jsem uvedl výš, jsem ochoten dané dny doplatit). Přijmout práci za nižší výdělek se mi velmi nevyplatí, protože jsem měl před tím vysoké výdělky. Předpokládám, že při dosažení důchodového věku mě úřad práce z evidence vyřadí?
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můžu si doplatit pojistné za zbývající dny do celého dalšího roku, abych měl započteno 44 roků?

Doplácet dobrovolné důchodové pojištění je možné v rozsahu popsaném v tomto článku. Obecně to jde jeden rok zpětně ode podání přihlášky, příp. více do minulosti lze doplácet v zákoně vyjmenované doby (§ 6 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.), které se již nehodnotí. Záleží na tom, zda bychom takovou dobu ve vašem průběhu dob pojištění našli. Období po vzniku nároku na starobní důchod již není možné doplácet (§ 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., takže doplácením tohoto období není možné získat další dobu pojištění („počkat“ na ni). Stejně tak není možné získávat další dobu pojištění pomocí evidence na úřadu práce, protože se jedná o náhradní dobu pojištění a tu opět není možné hodnotit po vzniku nároku na starobní důchod (§ 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Z úřadu práce vás při dosažení důchodového věku vyřadit nemusí, ale tato doba vám při výpočtu důchodu k ničemu nebude.

Získat další celý rok doby pojištění by nešlo ani výdělečnou činností, protože pokud vám do dalšího celého roku pojištění chybí více než 90 dní, bude „prací nad nárok“ získáno 1,5 % výpočtového základu (tj. stejná částka jako u dalšího roku pojištění) už po 90 dnech – § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Informace o práci nad nárok jsem shrnul v tomto článku.

Dobře zvažte váš plán, kdy chcete tak dlouho čekat na úřadu práce bez podpory. Smysl bych viděl v počkání na další celý rok doby pojištění (42.), ale při čekání na důchodový věk budete muset počítat s velmi dlouhou návratností. Navíc výpočet letošního roku ovlivňují mimořádně velké valorizace a mohlo by se stát, že budete čekat na nepokrácený starobní důchod, který ani nemusí být vyšší, příp. bude vyšší jen zanedbatelně (spočítat rozdíl půjde ale až koncem září 2022).