Může zaměstnavatel pracujícímu důchodci zkrátit pracovní úvazek z důvodu úspory nákladů?

Otázka:

Může zaměstnavatel pracujícímu důchodci zkrátit pracovní úvazek z důvodu úspory nákladů?

Odpověď:

Může zaměstnavatel pracujícímu důchodci zkrátit pracovní úvazek z důvodu úspory nákladů?

Zaměstnavatel musí se zaměstnancem, který je poživatelem starobního důchodu jednat naprosto stejně, jako se zaměstnancem, který žádný důchod nepobírá. Na starobního důchodce se tedy vztahují stejné podmínky jako na ostatní – popsány jsou např. zde.