Může se žádat o předčasný důchod v době, kdy pobírám podporu?

Otázka:

Dobrý den, je mi 60 let, jsem v současnosti na ÚP a je mi vyplácena podpora. Tento rok chci jít do předčasného důchodu – mohu však už dopředně (cca 3 měsíce předem) podat žádost o předč. důchod v této době, kdy je mi vyplácena od ÚP momentálně ona podpora? Pokud ne a já bych chtěl jít do před. důchodu letos v září s tím, že k 31.8. ukončím svou evidenci na ÚP a teprve poté si ihned o předč. důchod zažádám může zde nastat přechodný problém s hmotným zabezpečením – vyřízení žádosti prý trvá cca dva měsíce; důchod mi pak sice doplatí zpětně ale do té doby budu patrně bez prostředků (a co v tom „mezidobí“ se zdravotním a sociál. pojištěním?). Někde jsem slyšel, že nelze žádat o předdůchod v době, kdy beru podporu. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Může se žádat o předčasný důchod v době, kdy pobírám podporu?

Uplatnit žádost o důchod je možné 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu. Na tom nic nemění ani to, že pobíráte podporu v nezaměstnanosti. Do žádosti o důchod se poté pouze uvede, kdy se z evidence úřadu práce odhlásíte (den před datem přiznání důchodu) a telefonický kontakt na váš úřad práce, kde si může ČSSZ vše ověřit.