Může 16letý syn žádat o invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den,mám 16 letého syna,který má OI,beru přídavek na péči 3300.
Muže zažádat i ID?s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může 16letý syn žádat o invalidní důchod?

O invalidní důchod je třeba požádat až po ukončení povinné školní docházky a po nástupu např. na střední školu nebo do učení. Jinak v tomto věku není možné invalidní důchod přiznat, protože by nebyla splněna podmínka získání alespoň jednoho dne pojištění. Bez pojištění je možné přiznat pouze tzv. invalidní důchod z mládí a to až od 18 let věku.