Musím se zúčastnit jednání u námitkového lékaře?

Otázka:

Podal jsem námitku proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu. Nyní už mám pozvánku k řízení této věci. Otázka na Vás zní: Musím se tohoto zúčastnit? Na pozvánce je totiž ústřižek s nadpisem Souhlas s projednáním v nepřítomnosti. Vše je předtištěno, pouze se dopíše jméno, datum a podpis a odešle se na příslušnou adresu. Jde mi o to, abych něco nezanedbal, ale musím přiznat, že se mi tam nechce. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Musím se zúčastnit jednání u námitkového lékaře?

Ne, jednání u námitkového lékaře se účastnit nemusíte a jednání po vašem souhlasu může proběhnout v nepřítomnosti. Svojí “neúčastí” nic nezanedbáte – námitkový lékař má vše již stejně rozhodnuté a připravené dopředu před jednáním.