Musí být sirotčí důchod použit ve prospěch sirotků?

Otázka:

Dobrý den, jsme sestry a máme sirotčí důchod po mamince. Táta má vdovský důchod. Od otce jsme odešly pro týrání 20.11.2020 k babičce. OSPOD i otec souhlasili, že zde můžeme zůstat jak dlouho budeme chtít Probíhá soudní řízení. Na našem důch. bylo vyplaceno od 20.11. již 90 tis. Kč táta nám poslal 12tis. Prarodiče mají jen důchod. Má táta stále nárok na vd. důch. a může si ponechat většinu z našeho důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musí být sirotčí důchod použit ve prospěch sirotků?

Tuto situaci řeší § 118 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., kde je uvedeno:

Zákonný zástupce, opatrovník a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.

V zákoně tedy není dáno, že by otec musel sirotčí důchody vydat, ale obdrženou částku je povinen využít ve prospěch sirotků. Nejrychlejším řešením by mohlo být stanovení zvláštního příjemce důchodu, kterému by byly sirotčí důchody poukazovány. Zvláštního příjemce důchodu stanovuje obecní úřad podle místa trvalého bydliště sirotků.

Muži pobírají vdovecký důchod, ne vdovský. Zda v tomto případě trvá nárok vdovecký důchod není možné říci, protože i když už fakticky nepečuje o nezaopatřené děti, soud v dané věci ještě nerozhodl. Navíc může splňovat i jinou z podmínek pro trvání nároku na vdovecký důchod.