Můj plán: pobírat předdůchod 2 roky a mít zažádáno o předčasný důchod bez výplaty s termínem přepočtu na květen 2026

Otázka:

Dobrý den pane Maříku ,vláda se chystá zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu tudíž bych měla nárok na předčasný důchod až v květnu 2026 narozdíl od současného zákona 5 let dopředu – květen 2024 . Můj plán : pobírat předdůchod (vyčerpat naspořené finance z fondu ) 2 roky a mít zažádáno o předčasný důchod bez výplaty s termínem přepočtu na květen 2026 ?? Není to překombinované 🙂 ….odpracováno mám 42 roků + ty dva bych ještě zkráceně pracovala s péčí o blízkou osobu . Děkuji za posouzení a možná jiný pohled ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můj plán: pobírat předdůchod 2 roky a mít zažádáno o předčasný důchod bez výplaty s termínem přepočtu na květen 2026

No, překombinované to ani není, ale je to nerealistické a i kdyby to realistické bylo, tak takový postup nedává smysl.

Pět let dopředu dnes nikdo do předčasného důchodu odejít nemůže – kdyby nedošlo ke změně právní úpravy, týkalo by se to až mužů ročníku 1965 a některých žen (podle počtu vychovaný dětí).

Předpokládám, že jste ročník 1964 nebo mladší a předčasný důchod vám může být přiznán až v roce 2024 (podle současných podmínek). Nemáte tak šanci se vyhnout změnám, které se chystají na letošní podzim, tj. zvýšení krácení předčasného důchodu a nevalorizování procentní výměry důchodu. Zkrácení doby, o kterou je možné dříve přiznat předčasný důchod, bude účinné zřejmě až na podzim roku 2024.

Postup s odloženou výplatou předčasného důchodu se praktikuje v situaci, kdy víte, že se podmínky budou zhoršovat – vám ale bude důchod už za těchto zhoršených podmínek přiznán, tzn. jediné, čeho dosáhnete, bude to, že si „zafixujete“ tyto špatné podmínky a procentní výměra důchodu se vám až do dosažení důchodového věku nebude valorizovat. Prostě postup s odloženou výplatou nebude už do budoucna u nově přiznávaných důchodů dávat smysl. Ostatně to je i účelem navrhovaných změn.

Předdůchod také nedává smysl – pokud budete dále pojištěná ze zaměstnání, příp. i z péče, k čemu má předdůchod sloužit, resp. co očekáváte, že vám přinese?

Moje rada zní: Pracujete a pečujete co nejdéle, protože přiznání předčasného důchodu za nových podmínek bude velmi nevýhodné a vy se těmto novým podmínkám vyhnout nemůžete.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
pane Maříku děkuji za předešlou odpověď . Uhodl jste správně , jsem ročník 1964 .
Jak to bude tedy s předůchody ? netušíte ? Tam od roku 2013 umožňují dřívější čerpání naspořených finančních prostředků z doplňkového penzijního spoření už 5 let před dosažením důchodového věku ,právě ….. Předůchod jsem chtěla využívat zákonně 2 roky a pak hezky do předčasného důchodu …..čas se krátí a každý si to musí nalajnovat sám . Pracovala jsem 12 hodin denně ( cca.300 hod. měsíčně), 10 let tudíž 20 let – to se mi vůbec nezohledňuje ! Počítají se odpracované roky a basta.
Zafixovaný předčasný důchod bez výplaty se valorizuje – to s Vámi nesouhlasím .

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak to bude s předdůchody tuším – jich se žádné změny netýkají, takže díky zhoršení podmínek u předčasných důchodů už nebudou tak nevýhodné, jako jsou nyní. Jak už jsem psal výše, pokud dále pracujete a současně pečujete, předdůchod vám k ničemu nebude (z hlediska výše starobního důchodu).

Za více odpracovaných hodin jste jistě obdržela vyšší mzdu a ta se vám při výpočtu důchodu zhodnotí.

Předčasné důchody přiznané bez výplaty se skutečně valorizují, ale po chystané změně právní úpravy už tomu tak nebude a nově přiznané předčasné důchody (pravděpodobně od 1. 9. 2023) se již valorizovat nebudou (procentní výměra) a je jedno, zda budou s výplatou nebo bez. A vy již budete moci mít přiznán předčasný důchod pouze za nových podmínek.