Moje snacha má nemoc z povolání. Může si zažádat o invalidní důchod, když pobírá rentu?

Otázka:

Dobrý den. Moje snacha má nemoc z povolání, je od té doby vedena na úřadu práce už 5 let. Může si zažádat o invalidní důchod, když pobírá rentu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Moje snacha má nemoc z povolání. Může si zažádat o invalidní důchod, když pobírá rentu?

Každý má právo uplatnit žádost o invalidní důchod. Pokud však bude invalidní důchod přiznán ze stejného důvodu, z jakého je přiznána nemoc z povolání, bude započítán do příjmu při výpočtu náhrady za ztráty na výdělku, která bude o tuto částku snížena. Na podrobnosti nároku na další výplatu náhrady vám doporučuji informovat se u pojišťovny, která ji vyplácí.