Mohu posečkat a požádat o důchod až od 1.1.2017?

Otázka:

Od listopadu 2015 jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která skončí po vyčerpání 380 dnů 6.12.2016Lékař mi už nedoporučí pokračovat v mé původní profesi a zaměstnavatel pro mně jinou pracovní příležitost nemá.Do práce se sice vrátím 7.12.2016, ale jen na dočerpání dovolené -6 dnů z roku 2015 a následně si chcim požádat o předčasný důchod. Zaměstnavatek totiž při odchodu do důchodu vyplácí odchodné asi e výši 100 000,- Kč. Toto by mi bylo vyplaceno v prosinci 2016. Z toho budu platit jak ZP, SP i daň.
Do řádného důchodu bych měl odejít 23.11.2017. Můj dotaz je Pokud bych si nepožádal o důchod v prosinci 2016 a oželel tak asi polovinu důchodu za prosinec a požádal o důchod až od ledne 2017, bude výplata za prosinec 2016 započítána do vyměřovacího základu pro výpočet star-důchodu od 1.1.2017
/ jiný příjem jsem za rok 2016 neměl / i když pracovní poměr skončím 15.12.2016 Zkusil jsem si výpočet na důchodové kalkulačce a pokud by mi byl tento příjem počítán, rozdíl ve výpočtu důchodu v roce 2016 i po valorizace v roce 2017 byl výpočet důchodu se zápočtem roku 2016 asi o 300,- Kč měsíčně vyšší. Mohu tedy posečkat a požádat o důchod až od 1.1.2017 a jak budu dokládat tento příjem , pokud bych žádal hned začátkem ledna 2017. Evidenční listy se uzavírají asi později. Děkuji za
odpověd na složitý dotaz, pokud by bylo nutné , doplním dalšími informacemi v případném dalším dotazu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu posečkat a požádat o důchod až od 1.1.2017?

Zvolit si datum přiznání starobního důchodu (i předčasného) je plně ve vaší moci (samozřejmě v rámci mezí stanovených zákonem). Důchod přiznaný v roce 2017 skutečně vychází vyšší než zvalorizovaný důchod přiznaný v roce 2016 a určitě nic nebrání přiznání důchodu od 1. 1. 2017.

O předčasný starobní důchod není možné žádat zpětně – § 31 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Žádost o přiznání předčasného důchodu od 1. 1. 2017 tedy musíte uplatnit nejpozději do konce roku 2016 (1. 1. 2017 není pracovní den).

Pokud nebude při sepsání žádosti o důchod možné doložit ELDP s vyšším vyměřovacím základem a tento budete chtít při výpočtu důchodu zhodnotit (namísto vyloučené doby), můžete po doložení tohoto ELDP v roce 2017 požádat o přepočet starobního důchodu. Upozorňuji, že v případě, že by se jednalo o odchodné vyplácené ze zákona (což ale zřejmě nebude tento případ), není z něj odváděno sociální pojištění a nezahrnuje se do vyměřovacího základu.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověd a ještě k roku 2016 – tak jak simyslím já – započtené dny by případně byly 366 dnů , z toho vyloučené dny z titulu nemoci 341/ od 1.1.- do 6.12 / potom od 7,12- do 14.12 čerpání dovolené včetně SO a NE a potom dalších 17 vyloučených dnů z titulu ukončení prac.poměru. A právě proto, že vlastně mzda za dovolenou a odchodné , které dává zaměstnavatel vlastně jako věrnostní odměnu za odpracované roky , v té vyši 100 000,- je podle mně výhodným příjmem za prosinec 2016 a tím se značně zvýší osobní vyměřovací základ a tím i výpočet důchodu. Ptám se, jestli je moje uvažování správné Děkuji .

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Aby šlo po skončení pracovního poměru dále o vyloučenou dobu, musi k tomu “být nějaký důvod”. Nestačí pouze skončit v zaměstnanání a čekat na lepší výpočet. Musel byste být např. v evidenci úřadu práce.

Vyměřovací základy se při výpočtu důchodu hodnotí z tzv. rozhodného období – v případě výpočtu důchodu v roce 2017 se budou hodnotit výdělky za roky 1986 až 2016, tj. za 31 let. Jeden měsíc vyššího výdělku v zavěru rozhodného období důchod nijak zásadně neovlivní – tento důvod může důchod zvýšit cca o 50 Kč. Určitě nedojde k značnému zvýšení osobního vyměřovacího základu, protože vyšší výdělek (vyměřovací základ) se rozpočítá (rozpustí) do celých 31 let.

Výše uvedené však nic nemění na tom, že výpočet roku 2017 je výhodnější.