Mám přiznaný předčasný důchod k 31. 12. 2022 s odloženou výplatou. Termín odchodu do řádného důchodu mám 5. 7. 2024

Otázka:

Dobrý den,
mám přiznaný předčasný důchod k 31.12.2022 s odloženou výplatou, údaje z výměru: OVZ 59 274, celk. doba pojištění 16 551 dnů, tj. 45 roků a 126 dnů, do dosažení důchod. věku chybí 552 dnů. Termín odchodu do řádného důchodu mám 05.07.2024 (žena, nar. 05.11.1960, 1 dítě). Po celou dobu jsem dosud kontinuelně v zaměstnání. Chtěla bych skončit v dubnu 2024, po datu 05.04.2024, tj. zda přepokládám správně, že by se na mě vztahovaly „staré“ podmínky a původní krácení by se snížilo a bylo by jen 0,9 %? Dle mého propočtu získám k 30.04.2024 dobu pojištění 46 roků a 247 dnů (nevím, zda dny mám správně s ohledem na 365/366) a zda mi můžete sdělit výši důchodu od 01.05.2024? A zda by bylo pro mne z hlediska výše částky důchodu výhodnější zůstat ještě v zaměstnání a dosáhnout na dobu pojištění 47 let (prosím o sdělení částky důchodu v této variantě), důchod by pak musel být uvolněn až po datu 27.08.2024 (opět nevím správné přesné datum)? A k této variantě ještě dotaz ohledně krácení – zůstalo by krácení 0,9%, neboť jak jsem si přečetla v jedné Vaší odpovědi na „žádné“ krácení se dostat nelze, i kdyby se pracovalo až do důchodového věku, příp. i přes?
Moc děkuji za odpovědi a Váš čas.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznaný předčasný důchod k 31. 12. 2022 s odloženou výplatou. Termín odchodu do řádného důchodu mám 5. 7. 2024

Ano, tím, že máte předčasný starobní důchod přiznán k 31. 12. 2022, vztahují se na vás „staré“ podmínky, tj. i krácení v posledních 360 dnech před dosažením důchodového věku po 0,9 %. Všechny krácení odmazat lze. Případ, o kterém píšete, se týkal situace, kdy tazateli chyběla nějaká doba pojištění, tj. neodpracoval veškerou dobu od přiznání důchodu.

K 1. 5. 2024 získáte 46 let a 248 dní pojištění. Krácení zůstane 0,9 %. Důchod pak bude upraven na částku 28 719 Kč (vč. výchovného a všech valorizací). Pokud byste byla výdělečně činná až do dosažení důchodového věku, byl by vám důchod uvolněn v částce 29 026 Kč. Při posunutí data přiznání výplaty na 26. 8. 2024 získáte 47 let pojištění a důchod by byl upraven na 29 543 Kč.

Sama musíte zvážit, zda vám cca 800 Kč měsíčně stojí za to pracovat o 4 měsíce déle a vzdání se necelých 4 důchodů po 28 719 Kč.