Mám přiznán předčasný důchod k 31. 12. 2022 a v práci jsem dostal výpověď z organizačních důvodů k 30. 6. 2023

Otázka:

Dobrý den,
Na řádný důchod mám nárok 2.11.2024. Mám přiznán předčasný důchod k 31.12.2022 s celkovou dobou pojištění 47 roků a 131 dní, zatím bez výplaty. V práci jsem dostal výpověď z organizačních důvodů k 30.6.2023. Abych dosáhl na další rok pojištění a zároveň si snížil redukci o dalších 90 dní, potřeboval bych ještě odpracovat další dva měsíce, tedy cca. do konce srpna 2023.
Sehnat práci na takto omezenou dobu bude poměrně obtížné, a tak přemýšlím, jak to zařídit jinak, ale nejsem si jist, jestli mé níže uvedené závěry jsou správné.
1. Zaměstnání na částečný (poloviční) úvazek ?
2. Úřad práce, nepřipadá v úvahu, neboť mám již důchod přiznán ?
3. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění bez výdělečné činnost nepřipadá též v úvahu ze stejného důvodu, že mám již důchod přiznán, i když zatím nevyplácen ?
4. Jako poslední způsob řešení se mě jeví formální založení živnosti, bez faktické ekonomické aktivity (příjmů). V situaci, kdy mám ale již přiznán důchod, bude se asi jednat o činnost vedlejší a musel bych se tedy přihlásit k dobrovolnému placení důchodové pojištění v minimální výši. Nevím ale, jestli je tato má dedukce správná a takto zaplacené pojistné mě pokryje potřebnou dobu pojistného dvou měsíců. Kromě toho jsou s tím spojeny další administrativní úkony, jako založení a následně ukončení živnosti, hlášení na zdravotní pojišťovnu, datová schránka apod.
Můžete mě prosím potvrdit, jestli některý z výše uvedených bodů povede k získání potřebného prodloužení důchodového pojištění?
Existuje podle Vás ještě nějaký jiný způsob, jak toho samého v mé situaci dosáhnou jinak nebo jednodušeji?
Za Vaši odpověď předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznán předčasný důchod k 31. 12. 2022 a v práci jsem dostal výpověď z organizačních důvodů k 30. 6. 2023

1. Stačí vykonávat činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění. Pokud to bude zaměstnání na částečný úvazek, je to možné. Úvazek není rozhodující, záleží jen na účasti na sociálním pojištění.

2. Získávat další dobu pojištění a odmazávat krácení lze u předčasného důchodu přiznaného bez výplaty pouze výdělečnou činností – náhradní dobou pojištění, jakou je i evidence na úřadu práce, to možné není. Vysvětluji to v článku o odložené výplatě.

3. Dobrovolné důchodové pojištění nelze využít.

4. Samostatná výdělečná činnost je „výdělečnou činností“, kterou lze pro tyto účely využít. Určitě jde ale o složitější postup, což ale sám víte.

Jiný způsob neexistuje. Jak píši výše, získávat další dobu pojištění a odmazávat krácení lze u předčasného důchodu přiznaného bez výplaty pouze výdělečnou činností. Ty jsou vyjmenovány v § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. a pro „běžného“ člověka jde o zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost.