Mám nízký vdovský důchod, i když manžel pracoval v II. kategorii

Otázka:

Můj manžel zemřel 24.12.1997, byl narozen 2.4.1944. já jsem narozena 31.10.1948. Po ovdovění mě byl přiznám vdovský důchod. Pokud jsem pracovala brala jsem polovinu vdovského důchodu. Po celou dobu byl důchod valorizován. Až když jsem šla do důchodu byl mě znovu vyměřen vdovský důchod a to bez předešlých valorizací a to jako od toho dne, kdy zemřel. Protože se mě to nezdálo, napsala jsem na soc. správu o přepočet a dosud mě nikdo neodpověděl. Mě se ani nezdálo, že by měl tak nízký důchod, když celý život dělal ve slévárně a byl zařazen v II. kategorii. Za odpověď děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nízký vdovský důchod, i když manžel pracoval v II. kategorii

Jakým způsobem se počítá vdovský důchod a jak se krátí po přiznání dalšího důchodu (např. starobního), vysvětluji v tomto článku. Váš popis mi přijde poněkud “nepřesný”, pokud mi tedy napíšete přesné částky, jaké jste pobírala, mohu výpočet a krácení zkotrolovat. Případně vyčkejte na odpověď správy sociálního zabezpečení.

Do doby, než vám byl přiznán starobní důchod, jste nepobírala polovinu vdovského důchodu. Procentní výměra vdovského důchodu si odpovídá polovině procentní výměry důchodu zemřelého (na který mě, příp. by měl nárok ke dni úmrtí), ale nejedná se o polovinu vdovského důchodu. Vdovský důchod byl pokrácen na polovinu procentní výměry až po přiznání starobního důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Minařík,
posílám podrobnější údaje. Omlouvám se, že jsem chybně napsala, že jsem pobírala, když jsem ještě pracovala, polovinu vdovského, měla jsem napsat vyměřeného důchodu, který by pobíral manžel. Jeho důchod činil : vyměřovcí základ 1260. Procentní výměra důchodu se stanoví procentní sazbou z VPZ, který činí 7705. Jeho výše odpovídá osobnímu vyměř. základu 15442 za roky 1986 -1996. Procentní výměra ke dni nároku na důchod za 47 let roků pojištění činí 70,50% VPZ 5433Kč měsíčně. Takže proc. výměra vdoveckého důchodu činí 50 % výměry důchodu zemřelého 2.717 Kč takže pokud jsem pracovala pobírala jsem 3.977,- plus navýšení 218 ,- měsíčně, takže celkem 4195,- po dobu jednoho roku. V roce 1988 v červenci byla valorizace, takže jsem pobírala celkem 4,392. Po pěti letech po znovunabytí vdovského důchodu jsem pobírala 4.027,- Kč.Od té doby se mě vd. důchod valorizoval. Od 21.4.2006 jsem šla do starobního důchodu a byl mě vyměřen vdovský důchod 1527 Kč. Něco jsem opsala z dopisu SSSZ a ostatní okomentovala svými slovy. Doufám, že jsem to napsala srozumitelně. Za odpověď děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Procentní výměra důchodu vám byla přiznána ve výši poloviny procentní výměry důchodu zemřelého manžela, tj. v částce 2.717 Kč (jak správně uvádíte). K té náležela ještě základní výměra 1.260 Kč. Vzhledem k tomu, že v srpnu 1997 proběhla valorizace, při níž docházelo ke zvýšení procentní výměry o 8 %, byla správně zvýšena na 2.935 Kč (plus 1.260 Kč).

Při následné valorizaci v červenci 1998 se základní výměra zvedla na 1.310 Kč a procentní výměra o 5 % na 3.082 Kč, tj. celkem 4.392 Kč.

Při opětovném přiznání důchodu v roce 2003 vám byla správně přiznána procentní výměra ve výši 2.717 Kč, tj. ve výši, v jaké byla přiznána původně. K ní náležela základní výměra 1.310 Kč. Celkem tedy 4.027 Kč. Tento postup je správný – až změnou zákona od 1. 1. 2010 se aplikuje úprava, která zajišťuje, aby procentní výměra náležela nejméně ve výši z doby, kdy byl důchod odebrán.

Zbytek výpočtu je také správně. Po dalších valorizacích jste v roce 2006 pobírala vdovský důchod 4.524 Kč, který byl po přiznání starobního důchodu pokrácen na 1.527 Kč (4524-1470=3054; 3054:2=1527 Kč).

Otázka doplněna:

Ještě jeden a poslední dotaz, jak se tedy vypočítává, když je osobní vyměřovací základ přes 15.000, dopočítaná léta 47 a % 70,5 a nakonec vyjde něco přes 5 tis.výměřený důchod.
Takže Ti co ovdověly před rokem 2010 na to doplatily, že mají nižší vdovské důchody?
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak se počítá starobní důchod vysvětluji v tomto článku, kde naleznete vysvětlen i způsob krácení při použití redukčních hranic. Stejně bylo postupováno i v případě důchodu, který by náležel našemu manželovi. Z osobního vyměřovacího základu 15442 Kč se za použití redukčních hranic 5600 Kč a 11200 Kč, kdy do první redukční hranice se počítalo 100 % (tj. 5600 Kč), mezi první a druhou 30 % (tj. 1680 Kč) a nad druhou redukční hranici 10 % (tj. 425 Kč), vypočítal výpočtový základ 7705 Kč. Za 47 let pojištění pak činila procentní výměra 70,5 % výpočtového základu (1,5 % za každý rok pojištění), tj. 5433 Kč. Zbytek už je vysvětlen výše.

Ne vdovy, které ovdověly před rokem 2010, ale vdovy a vdovci, kteří měli nárok na opětovné přiznání před rokem 2010 byli při obnově poškozeni.