Mám nárok na vdovský důchod, když jsem odešla o dva roky dříve na předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den, prosím mám nárok na vdovský důchod, když jsem odešla o dva roky dříve na předčastný důchod. Manžel zemřel v roce 2017 a rok jsem pobírala vdovský důchod. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nárok na vdovský důchod, když jsem odešla o dva roky dříve na předčasný důchod?

Abyste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod (tj. do tří let od úmrtí manžela) splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Přiznání předčasného starobního důchodu nijak neovlivňuje vznik nároku na opětovné přiznání vdovského důchodu. Není tedy podstatné, zda pobíráte nebo nepobíráte předčasný důchod, ale zda jste splnila podmínky uvedené v článku výše.