Lze ukončit zaměstnání výpovědí z důvodu péče?

Otázka:

Dobrý den,

jsem narozena r. 1960, 2 děti. Cca od r. 2011 jsem se spolupodílela na péči o manželova otce (nyní 89 let, 3. stupeň závislosti). Jelikož pečovatel (jeho nezaměstnaný syn) časem přestával zvládat péči v plném rozsahu – zajišťovala jsem lékařskou péči, léky, hygienu, nákupy, vycházky apod. Obědy byly zajišťovány prostřednictvím terénní pečovatelské služby. Jsem zaměstnaná na plný úvazek a bydlím s manželem (pracujícím v 12 hod. směnách v nepřetržitém provozu) na opačném konci města. Neustálé přebíhání mezi dvěma domácnostmi bylo dost vyčerpávající.
Poslední měsíc už pro starého pána začal problém s chůzí po schodech do patra v domě bez výtahu a navíc se stupňovala nevraživost mezi ním a pečovatelem. Z výše uvedených důvodů již nebylo možné, aby zůstal v místě trvalého bydliště a nebylo ani možné, aby sdílel bydlení v mém bytě 3+1 (v současnosti obývaný 4 dospělými osobami). Využili jsme tedy možnosti nabízené terénní pečovatelskou službou poskytující zdravotně sociální služby umístění pána do domu s byty zvláštního určení v blízkosti mého bydliště. Služba mu zajišťuje dovoz obědů, ostatní činnosti zajišťuji s pomocí rodiny já. Starý pán je velmi závislý na blízkých osobách a adaptace na jiné prostředí s ohledem na jeho věk u něj probíhá velmi pomalu za podmínek co nejčastější účasti jeho blízkých.
Nerada bych ho plně svěřovala do péče pro něj cizích lidí a stresovala ho pocitem, že byl odložen.
Bohužel moje častá přítomnost u něj začíná kolidovat s mým zaměstnáním, kdy už nejsem schopná vše zvládat. Z tohoto důvodu zvažuji, že se vzdám zaměstnání a budu se plně věnovat péči. Prosím proto o radu jak dále postupovat, zda lze ukončit zaměstnání výpovědí z důvodu péče a jaký to bude mít vliv na můj budoucí důchod a zda se musím přihlásit na úřadu práce.
S díky za radu

Odpověď:

Lze ukončit zaměstnání výpovědí z důvodu péče?

Doporučuji vám k přečtení článek, ve kterém popisujeme výpočet důchodu, pokud žadatel o důchod pečoval. Z něj získáte základní informace o této problematice. Příp. si můžete projít i další odpovědi k této oblasti.

Jako zaměstnanec může podat výpověď i bez uvedení důvodu – výpovědní lhůta trvá dva měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Pokud byste potřebovala v zaměstnání skončit dříve, můžete se pokusit dohodnout na ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem (skončení prac. poměru dohodou). Na tu ale musí váš zaměstnavatel přistoupit. Péče o osobu závislou patří mezi tzv. vážné důvody pro ukončení zaměstnání, takže tento důvod určitě doporučuji do výpovědi, příp. dohody o skončení pracovního poměru, uvést. Zajistíte si tím vyšší podporu v nezaměstnanosti v prvních čtyřech měsících – místo 45 % od počátku byste první dva měsíce pobírala 65 %, další dva 50 % a až od pátého měsíce 45 % průměrné mzdy.

Tím jsem vlastně odpověděl na otázku, zda se registrovat na úřadu práce – nemusíte, ale po dobu, kdy byste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, to smysl má.

Jako osoba pečující byste měla být vedená na úřadu práce, který příspěvek na péči vyplácí. Touto evidencí nemyslím v evidenci uchazečů o zaměstnání (o které se zmiňuji výše), ale jako osoba, která pečuje o konkrétní osobu (referát nepojistných sociálních dávek), aby v budoucnu nevznikali rozpory při zápočtu této doby pro výpočet důchodu – péči je možné započíst pouze jedné osobě.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

mnohokrát děkuji za odpověď, mám ještě jednu – spíše než otázku – poznámku. Předběžně jsem se na možnost pečovatelství zkoušela informovat na OSSZ a tam mě zaskočili informací, že pokud je opečovávaný umístěn v domě s pečovatelskou službou – nebude mi tato doba započítána jako péče. Nevím jak vysvětlit, že se jedná o samostatné byty zvláštního určení, kde jsou poskytovány dle potřeb a požadavků klientů sociální služby. Nelze zajistit 24 hod. péči, ale lze sjednat jednotlivé úkony (pomoc při péči o vlastní osobu, při zajištění stravy, při hygieně…) Pečovatelky jsou přítomny PO-PÁ  7 – 15,30 hod. Veškeré služby jsou zpoplatněny. Námitku, že z lidských (nicméně i finančních důvodů) služby s výjimkou zajištění bydlení a obědů nevyužívám, neakceptovali. Uvažuji, zda se s dotazem ohledně umístění opečovávaného obrátit na MPSV.

Budu vděčná za Váš názor a rozhodně Vaše webové stránky doporučím.

Odpověď doplněna:

O tom, kdo a v jakém rozsahu zajišťoval péči (komu bude péče zhodnocena při výpočtu důchodu), se rozhoduje až v souvislosti s ukončením péče, příp. v souvislosti podáním žádosti o důchod (§ 85 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.). To je v tomto případě problém, neboť až do konce péče nebo do podání žádosti o důchod nebude vědět, na čem jste.

Na OSSZ mají v obecné rovině pravdu, že pokud je osoba umístěna v takovémto zařízení, je těžké si představit, že někdo jiný než pracovníci tohoto zařízení vykonávají “celodenní řádnou péči v plném rozsahu”. Nicméně v situaci, jak ji popisujete, bych rozhodně nebyl tak příkrý. Pokud byste prokázala (např. potvrzením tohoto zařízení), že se jedná o “běžné byty” a že jste služeb tohoto zařízení nevyužívali, příp. jen minimálně, nevidím důvod, proč by se vám péče neměla zhodnotit.