Krácení vdovského důchodu po přiznání předčasného důchodu bez výplaty

Otázka:

Dobrý den, chci zažádat letos o předčasný důchod ke dni 15. 12. 2023 nebo 1.1. 2024 s odkladem výplaty – je datum ok? Datum narození 29. 12. 1960 – 1 dítě. Beru vdovský důchod do 9. 12. 2022 – na obnovu mám nárok – pokud jsem dobře pochopila články – žádá se o něj nebo je to automaticky, když splňuji věk? Pokud zažádám o předčasný důchod s odkladem výplaty, tak se krátí vdovský důchod až když budu já v důchodu? (15. 12. 2023) Do té doby ho budu brát v plné výši jako nyní? (jeho krácení je mi jasné) Pane Mařík, děkuji Vám za odpověď a za váš čas.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Krácení vdovského důchodu po přiznání předčasného důchodu bez výplaty

Pokud chcete požádat o důchod s odloženou výplatou (tzv. výpočtovou zamítačku), je třeba do konce roku 2022 požádat o předčasný starobní důchod s datem přiznání také do konce roku 2022 (stačí k 31. 12. 2022) a bez výplaty důchodu. O úpravu a uvolnění výplaty důchodu si požádáte až následně. Tzn. nyní si vůbec nebudete určovat datum, ke kterému budete chtít výplatu důchodu za více než rok uvolnit. Ani jedno z vámi zmiňovaných dat vhodné není – nižšího krácení dosáhnete 3. 12. 2023 (tři 90denní období) nebo až 2. 3. 2024. Co ale bude v roce 2024 vám nikdo nepoví a dělat výpočtovou zamítačku před dva Nové roky nemusí být vhodné.

Věku potřebného pro trvalé přiznání vdovského důchodu jste dosáhla už v únoru 2021. Pokud váš manžel zemřel v prosinci 2021, máte vdovský důchod přiznán trvale. Nejedná se tedy o obnovu, protože obnovovat (přesněji opětovně přiznávat) lze jen důchod, které je odejmut. O opětovné přiznání tedy žádat nemusíte, nárok bude trvat nadále.

K pokrácení vdovského důchodu dochází při souběžné výplatě s jiným (starobním) důchodem. Pokud budete mít předčasný starobní důchod přiznán, ale nebude vyplácen, bude vám vdovský důchod vyplácen v plné výši (nepokrácený). K prokrácení dojde až při souběhu výplat.