Když pobírám sirotčí důchod na dvě děti, kolik mi bude vyplaceno tzv. rouškovné?

Otázka:

Když pobírám sirotčí důchod na dvě děti,kolik mi bude vyplaceno tzv.rouškovné?5 nebo 10 tisíc?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když pobírám sirotčí důchod na dvě děti, kolik mi bude vyplaceno tzv. rouškovné?

Jednorázový příspěvek bude náležet každému důchodci pouze jednou. Za důchodce je v tomto případě považován každý sirotek, vy jste v pozici zvláštního příjemce důchodu. Každý důchodce (sirotek) tedy dostane 5.000 Kč.