Kdyby bylo uvolnění realizováno před 24. 10. 2025, byly by mi zpětně vyplaceny důchody za období od 1. 1. 2023?

Otázka:

Od 31.12.2022 mám přiznaný starobní důchod bez výplaty ve výši 26.653 Kč. Vyměřovací základ za roky 1986-2021 = 96.036 Kč. Důchodový věk mám 24.10.2025. Měl bych s dovolením několik otázek:
1) pokud bych požádal o uvolnění výplaty před 24.10.2025, mohu vykonávat výdělečnou činnost ? Pokud ano, tak s nějakým omezením?
2) jak se mi změní výše přiznaného důchodu, pokud by k uvolnění došlo k:
a) 1.4.2024
b) 1.1.2025
c) 24.10.2025
3) pokud bych o uvolnění požádal až s účinnosti od 1.11.2026, tedy 1 rok po řádném termínu, budou mi zpětně vyplaceny důchody za období 11/2025 – 10/2026 ? a v jaké výši ?
4) a poslední dotaz se týká teoretické varianty, kdy by bylo uvolnění realizováno před 24.10.2025, a to zda-li by mi byly zpětně vyplaceny důchody za období od 1.1.2023 ?
Děkuji zdvořile za čas, který budete věnovat mým otázkám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdyby bylo uvolnění realizováno před 24. 10. 2025, byly by mi zpětně vyplaceny důchody za období od 1. 1. 2023?

Nejsem si jistý, zda zcela chápete princip odložené výplaty předčasného důchodu – vysvětluji ho v tomto článku.

Nyní máte přiznán předčasný důchod, ale nemáte přiznánu jeho výplatu, protože pro to ani nesplňujete podmínky = vykonáváte výdělečnou činnost, což se neslučuje s nárokem na výplatu předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku. Pokud chcete přiznat i výplatu předčasného důchodu v době před dosažením důchodového věku, nesmíte vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na sociálním pojištění (vysvětluji v článku o možnostech výdělečné činnosti při pobírání předčasného důchodu).

Výše důchodu se dá napočítat, ale potřebuji znát přesný údaj o získané době pojištění, který je uveden na osobním listu důchodového pojištění (v pravém horním rohu). Rok 2024 se dá spočítat přesně, rok 2025 ovlivní ještě valorizace z ledna 2025, která nyní není známá, ale i tak bude výpočet velmi přesný.

Důchod vám bude vyplacen (a doplacen) od data, od kterého si o jeho výplatu požádáte a budete splňovat zákonem dané podmínky, tj. buď dosáhnete důchodového věku nebo v době před dosažením důchodového věku ukončíte výdělečnou činnost. Pokud si v listopadu 2026 požádáte o výplatu k datu dosažení důchodového věku, bude vám důchod doplacen zpětně od data dosažení důchodového věku. Pokud si požádáte od jiného data, bude důchod doplacen od tohoto dne. Není důležité, kdy si žádáte, ale od kdy (od kterého data). Výše důchodu k datu dosažení důchodového věku bude stále stejné, ať si o výplatu požádáte v roce 2026 nebo v roce 2030.

Od 1. 1. 2023 důchod doplacen mít nemůžete, protože nesplňujete zákonem dané podmínky pro výplatu předčasného důchodu v době do dosažení důchodového věku, tj. vykonáváte výdělečnou činnost.