Kdy může být invalida v III. stupni na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den. Prosím o odpověď, která by mi potvrdila už známá fakta. Invalidní důchodce je v evidenci na PÚ a pobírá podporu v nezaměstnanosti. Posudková komise této osobě kladně vyřídí její žádost o zvýšení invalidity ze druhého na třetí stupeň.
Jestli vše dobře chápu, tak tato osoba okamžitě pozbývá nárok na podporu. Nevím však, od kterého data? Jak to probíhá prosím v praxi? A dále vím, že je možné ale podporu nadále dostávat bez vyřazení z evidence na PÚ, ale nevím, co přesně musí obsahovat zpráva posudkového lékaře, či komise, aby tato osoba nadále mohla zůstat v evidenci. Je to např. možnost práce na 1 až 2 hodiny v chráněné dílně apod.? Co je myšleno tím:,,za určitých podmínek”?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy může být invalida v III. stupni na úřadu práce?

Posudkový lékař v případě změny stupně invalidity určí, k jakému datu k této změně došlo – půjde o datum v minulosti, od kterého bude invalidní důchod zvýšen. Od tohoto data budete vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání (zpětně) a od tohoto data vám nebude náležet podpora v nezaměstnanosti, protože ani nebudete v evidenci ÚP.

ÚP vás tedy zpětně vyřadí z evidence a rozhodne o vrácení přeplatku.

V evidenci uchazečů o zaměstnání může být i poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, ale pouze za předpokladu, že je dle posudku “schopen výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek” – § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. Co to jsou zcela mimořádné podmínky uvádí § 6 odst. 1 vyhlášky č. 359/2009 Sb. Zcela mimořádné podmínky lze uplatnit např. u osob hluchoněmých, slepých, na vozíčku apod.

Zaměstnávání invalidních důchodců se podrobně věnuji v tomto článku.

Otázka doplněna:

Dobrý den.

Děkuji velmi za odpověď. Je mi vše nyní jasné. Když dovolíte, měl bych ječtě jednu otázku, která se vztahuje k uvedenému problému:

Chápu, že se musí vrátit při případné změně výše ID z druhého na třetí stupeň jak vyplacená nemocenská tak i podpora v nezaměstnanosti od data přiznání 3. stupně. Na to je právní nárok, o kterém se toho i dost napsalo…Nicméně pro mnoho lidi by případné vrácení mohlo být velkým ekonomickým problémem, protože doplatek mezi 2. a 3. stupněm nebude v takové výši jako byla nemocenská či podpora v nezaměstnanosti. Výhodu mají ti, kteří nepracovali. neodváděli daně, nebrali nemocenskou a ani podporu. Pro ně je doplatek zpětně jistě příjemný. Ale není co závidět. Vždy je lepší být zdravý a pracovat…
Ptám se tedy na jednu věc: Je možné se vzdát toho doplatku mezi 2. a 3. stupněm zpětně? Ten přeplatek (nemocenská či podpora) skutečně půjde do tisíců až desetitisíců a rozdíl mezi 2. a 3. stupněm není tak velký. Na jedné straně tedy velká ekonomická starost.
Děkuji za odpověď na tuto poněkud rozvětvenou otázku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Nemocenské vracet nemusíte, resp. musel byste pouze v případě, že by datum změny stupně invalidity bylo více než 70 dní v minulosti. Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně má totiž omezenu podpůrčí dobu nemocenského na 70 dní v roce. Pokud by byla invalidita zvýšeny více zpětně a v daném období (od data změny stupně invalidity) by již bylo vyplaceno nemocenské za delší dobu, nemocenské vyplacené nad 70 dní by bylo přeplatkem. Vše popisuji v závěru tohoto článku.

Vzdát se doplatku invalidního důchodu zákon neumožňuje.