Kde ve Velké Británii urgovat vyřízení důchodu?

Otázka:

Pracovala jsem v UK od roku 2008. V roce 2014 jsem onemocněla akutní leukémií, v roce 2015 jsem prodělala transplantaci kostní dřeně. Vše v UK. Tam jsem čerpala nemocenskou a poté podporu, že jsem nemohla vůbec pracovat Protože jsem žila sama a můj zdravotní stav není stále v pořádku, vrátila jsem se zpět do ČR, kde jsem v červenci 2017 dostala 3.st. invalidity. V ČR jsem předtím nepracovala a od ČSSZ proto dostávám jen minimální invalid.důchod 3.st. ČSSZ požádala a nedávno i urgovala Velkou Británii o platby v invaliditě vzhledem k mé práci v UK a vzhledem k tomu, že doposud nemohu pracovat. Velká Británie se však vůbec neozvala. Nemám žádná vyrozumění z jejich strany. Můžete mi poradit, na koho se obrátit, kde by mi v této záležitosti pomohli? Nemám už britský mobil a těžko budu sama do Británie telefonovat. Děkuji za reakci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kde ve Velké Británii urgovat vyřízení důchodu?

Česká správa sociálního zabezpečení v této věci nemůže dělat víc, než zaslání požadovaných podkladů urgovat. ČSSZ by měla komunikovat s následující styčnou institucí:

Newcastle Pension Centre
International Group
The Pension Service 11
Mail Handlig Site A
Wolverhampton WV98 1LW
webové stránky: http://www.thepensionservice.gov.uk/