Jsem ve starobním důchodu a 6 let se starám o maminku. Můžu si nechat důchod přepočítat?

Otázka:

Dobrý večer,jsem ve starobním důchodu a 6 let se starám o maminku.Můžu si nechat důchod přepočítat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem ve starobním důchodu a 6 let se starám o maminku. Můžu si nechat důchod přepočítat?

Doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve II. až IV. stupni závislosti je náhradní dobou pojištění a ta se po vzniku nároku na starobní důchod nijak nehodnotí – § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Za dobu péče vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu se vám starobní důchod nezvýší.