Je už při samotném sjednání předčasného důchodu výsledkem „smluvní pokuta“ ve výši 13 %?

Otázka:

Dobrý den.
Na základě článkůna zdejším webu jsem si spočítal srovnání předdůchodu a předčasného důchodu a za zjednodušených výchozích podmínek mi vyšla návratnost při dvouletém předdůchodu 14,8 let.
Výchozí podmínky
Nárok na starobní důchod vznikne dne 18. 12. 2021.
Výpočtový základ vypočítán podle kalkulačky na https://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-duchodu#vypocetduchodu na částku 20286 Kč.
Odpracovaná doba pro výpočet je 47 let.
Pracovní poměr ukončím k 31. 12. 2019.
Od 1.1.2020 9 měsíců v evidenci úřadu práce za 45% mzdy.
Pokračuje předčasný důchod 450 dnů.
Postup výpočtu předčasného důchodu podle ČSSZ https://www.cssz.cz/web/cz/-/cssz-informuje-za-jakych-podminek-je-mozne-priznat-predcasny-starobni-duchod.
Výsledkem je trvalé krácení důchodu o 3688 Kč a už zmíněná návratnost dvouletého předdůchodu až za 14,8 let. Potud je to srozumitelné.
Nerozumím však tomu, že když jsem dal do vzorce pro krácení procentní sazby místo 4,8% (450 dnů) nulu, tak jsem dostal výsledek, že předčasný důchod mi bude krácen o 2714 Kč. Což je součet základní výměry a procentní výměry.
Z „selské logiky“ bych však měl dostat výchozí částku, tedy 20286 Kč. Takže se nabízí otázka, zda je už při samotném sjednání předčasného důchodu výsledkem „smluvní pokuta“ ve výši cca 13%? Výpočet podle příkladů ČSSZ jsem opakovaně kontroloval a tak by snad měl být bez chyby.
Děkuji předem za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je už při samotném sjednání předčasného důchodu výsledkem „smluvní pokuta“ ve výši 13 %?

Jak se počítá starobní důchod, podrobně vysvětluji v tomto článku (doporučuji vám si ho přečíst).

Krácení předčasného důchodu se počítá procentem z výpočtového základu. Pokud máte výpočtový základ 20.286 Kč, pak krácení o 5 devadesátidenních období (4,8 %), nemůže činit 3.688 Kč, ale “pouze” 974 Kč. Jde o rozdíl vámi uváděných částek. Vámi uváděné krácení by odpovídalo výpočtovému základu téměř 77.000 Kč – toho dnes díky redukčním hranicím není možné dosáhnout.

Nevím, jak jste k uvedeným cifrám dospěl – zkuste příp. dotaz doplnit.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď.
Rád využiji laskavou nabídku na možnost doplnění.

Jak jsem psal v dotazu, výpočet jsem prováděl podle příkladů v informaci ČSSZ.
Pro výpočet jsem použil Excel tabulku z přílohy. Stejný postup výpočtu je v tabulce použit jak pro můj případ, tak i pro příklady uvedené v Informaci ČSSZ. Mé výsledky v tabulce odpovídají výsledkům podle stejného postupu výpočtu na datech z příkladu ČSSZ. Pak mi vychází dvě možnosti, buď jsem informaci ČSSZ nepochopil (v tom případě nevím v čem) a nebo že tato informace od ČSSZ není správná.

Pokud by to bylo podle vašeho údaje “pouze” 974 Kč., tak to bych se určitě nezlobil a návratnost předdůchodu by v tom případě byla patrně nad hranicí mého dožití.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Takto (jak je to uvedeno v excelu, který jste mi poslal) krácení počítat nemůžete. Co je to výpočtový základ, vysvětluji zde. Jedná se o zredukovaný osobní vyměřovací základ (průměrný měsíční výdělek v současné hodnotě peněz), ze kterého se podle získaných let pojištění počítá procentní výměra důchodu. Za každý rok doby pojištění získáváte 1,5 % výpočtového základu, za 47 let pojištění máte tedy správně 70,5 % výpočtového základu. Z těchto procent se pak odečítají procenta u předčasného důchodu (při pěti kráceních 4,8 %). Krácení je tedy těchto 4,8 %. Vy počítáte rozdíl mezi “plným” výpočtovým základem (100%) a celkovou výší důchodu. To je nesmysl. Výpočtový základ není (ani teoreticky) plná výše důchodu. Jde pouze o “mezikrok” při výpočtu důchod, se kterým nemůžete porovnávat výsledek (výši důchodu).

Výpočty na webu ČSSZ jsou v pořádku – nikde se v nich nesrovnává výpočtový základ a výsledná výše důchodu.

Ještě upozorním, že takto srovnávat výpočty z jednotlivých let jde jen přibližně, protože každý rok je výpočet jiný (za jinak stejných podmínek bude výše důchodu jiná).