Je pravda, že se invalidním důchodcům nekrátí předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den, v dubnu budu 7 let v plném invalidním důchodu a do starobního mi zbývají 2 roky a 8 měsíců. Pozvali mě k posouzení zdravotního stavu. Jak je to s odchodem do předčasného důchodu a zda se krátí? Někde jsem četla, že pokud mám méně než 3 roky do starobního, jsem ochráněna před krácením. Děkuji.

Odpověď:

Je pravda, že se invalidním důchodcům nekrátí předčasný důchod?

Pokud by vám byl invalidní důchod snížen nebo odebrán a vy jste si požádala o předčasný starobní důchod, týkalo by se vás stejné krácení předčasného důchodu jako každého jiného občana, který nikdy žádný invalidní důchod nepobíral. Informace, kterou jste obdržela (četla) tedy není pravdivá.

Jak se poté počítá starobní důchod při předešlém pobírání důchodu invalidního máme popsáno v tomto článku – tento výpočet však neeliminuje krácení za předčasný odchod do důchodu.

Zákonná úprava:
§ 36 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o

a) 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
b) 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
c) 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne;

výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená v § 33 odst. 2 větě třetí.