Je povinností ČSSZ sdělovat písemně starobnímu důchodci výměr důchodu po valorizaci?

Otázka:

Prosím o sdělení, zda je povinností ČSSZ sdělovat písemně starobnímu důchodci výměr důchodu po valorizaci. Nebo stačí v den výplaty uvést jen částku důchodu, kterou si má převzít. Důchodce, ale nemá doklad o tom, že důchod mu bude v této výši vyplácen.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je povinností ČSSZ sdělovat písemně starobnímu důchodci výměr důchodu po valorizaci?

Ano, ČSSZ má povinnost zaslat důchodci oznámení o zvýšení důchodu (valorizaci) – § 86 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Vzhledem k tomu, že valorizace a tisk oznámení je prováděn automatizovaně, ČSSZ tuto povinnost beze zbytku plní.

Pokud důchodce oznámení o zvýšení důchodu neobdržel, jedná se nejčastěji o:

  1. pochybení České pošty (oznámení je zasíláno “obyčejně”),
  2. pochybení důchodce, který ČSSZ nenahlásil změnu bydliště – § 50 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb..