Je běžné, že se žadatelé o invalidní důchod nezvou ke komisi?

Otázka:

Dobrý den, mám ID 1.stupně a na doporučení svého lékaře specialisty, vzhledem k zhoršení mého zdravotního stavu a přidružením dalších komplikací a nemocí jsem si žádala o zvýšení stupně invalidity. Nárok na ID 2.stupně mi byl zamítnut a výsledek posudku mi přišel v doporučeném dopise. Je tento postup, bez pozvání ke komisi, i přesto, že nejsou momentálně žádná výrazná omezení vůči Covidu běžný? Dále bych se chtěla zeptat, zda mám nárok vědět, jak byly veškeré mé diagnózy doložené lékařskymi zprávami procentuálně obodované? Má vůbec tuto možnost člověk, který je osobně pozván ke komisi? Jinak je také opravdu neuvěřitelné, že pokaždé, kdy jsem si žádala o ID, jak poprvé (bez úspěchu), podruhé a teď nyní o zvýšení st.ID, tak ve výsledném posudku, chybí výpis některých lékařských zpráv, i když byly doloženy OL, pro posouzení zdr.stavu a zárověň chybí ve výpisu i dobře polovina stanovených diagnóz, též pro posouzení zdravotního stavu, zřejmě záměrně. Mám tedy nárok toto rozporovat, pokud doložím potřebné lékařské zprávy ..? Poslední bych se chtěla zeptat, 100% se budu odvolávat proti tomuto posudku o invaliditě a je opravdu ta možnost se odvolat na jakékoliv jiné ČSSZ, ne už u okresní, kde jsem si žádala naposledy o zvýšení stupně ID? Bude tedy potom můj Posudek o invaliditě s žádostí o zvýšení stupně invalidity znovu posuzovat už jiný posudkový lékař, příslušné ČSSZ, kde podám odvolání proti tomuto posudku?
Předem Vám děkuji za odpověď a ochotu a zároveň se omlouvám za vyčerpávající dotazy.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je běžné, že se žadatelé o invalidní důchod nezvou ke komisi?

Kontrolní i zjišťovací lékařské prohlídky se provádějí tzv. v nepřítomnosti. Posouzení zdravotního stavu probíhá z dostatečně doložené zdravotnické dokumentace. Lidé si často myslí, že „u komise“ něco zmůžou, ale výsledek posouzení nemůže být stanoven podle toho, kdo je jaký „herec“. I dříve, kdy se kontroly prováděly v přítomnosti žadatelů o důchod a výsledek posouzení byl připraven již dopředu před samotnou „komisí“.

Do posudku o invaliditě se uvádějí pouze relevantní informace. Ne všechny doložené lékařské zprávy obsahují skutečnosti rozhodné pro posouzení zdravotního stavu, příp. v nich nemusí být skutečnosti nové, které by již nebyly v jiných lékařských zprávách. Není účelem posudku o invaliditě uvádět všechny doložené lékařské zprávy. Samozřejmě pokud máte pocit, že byl nějaký významný lékařský nález vynechán, můžete to v rámci námitky rozporovat.

O námitce (proti rozhodnutí ČSSZ se nepodává odvolání, ale námitka) nikdy nemůže rozhodovat stejný lékař, který rozhodovat v prvoinstančním řízení. Námitku můžete podat u ČSSZ, příp. jakékoliv OSSZ, ale ta vždy bude postoupena stejnému námitkovému lékaři, který posuzuje námitku pro příslušné pracoviště.