Jakým způsobem se projeví letošní valorizace do výpočtu důchodu od ledna 2019?

Otázka:

Pane Maříku, nemáte tušení jakým způsobem se projeví letošní valorizace do výpočtu důchodu od ledna 2019? Je jasné , že zákl sazba bude 3270,- asi bude, ale jak se projeví zvýšení o 3,4% procentní části za odpracovaná léta. Koef. je již několik let stále 1,5x odprac. roky.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jakým způsobem se projeví letošní valorizace do výpočtu důchodu od ledna 2019?

Zvýšení procentní výměry důchodu o 3,4 % při valorizaci od lednové splátky důchodu v roce 2019 se do výpočtu přiznaného v roce 2019 neprojeví nijak, stejně jako to nebylo nikdy v minulosti, když se procentní výměra důchodu zvyšovala. O tato procenta se zvýší pouze procentní výměra důchodu přiznané do konce roku 2018. ALE:

Jak správně uvádíte, základní výměra zvýšená na 3.270 Kč se bude týkat všech důchodů, tedy i těch přiznaných v roce 2019. Výpočet procentní výměry ovlivňuje mnoho částí výpočtu starobního důchodu, především změna koeficientů nárůstu všeobecného vyměřovacího základu a změna redukčních hranic, které se každoročně mění. Jejich zvýšení opět způsobilo, že výpočet roku 2019 je opět výhodnější než výpočet roku 2018, který se zvalorizuje.

Pro úplnost dodávám, že údaj, o kterém píšete (1,5) není koeficient, ale procento (%) a tento parametr výpočtu je stále stejný od roku 1996, kdy je účinný současný důchodový zákon. Výpočet důchodu je konstruován tak, že se nepočítá (ani nepočítalo) se změnou tohoto parametru.