Jak zpětně je možné žádat o invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu v případě podání žádosti o ID. Jsem od března v pracovní neschopnosti. V průběhu dubna si chci žádat o ID /jakmile shromáždím všechny potřebné lékařské zprávy/ – chci se zeptat, zda nebo jak dlouho je možné žádat ID zpětně, neboť zdr. problémy mám již několik let, ale zatím jsem nezkusila o ID požádat. Také by mne zajímalo, zda posudkoví lékaři chtějí žadatele o ID vidět či rozhodují “od stolu” a jaká je průměrná délka vyřízení žádosti o ID – četla jsem, že 90 dní. Děkuji za radu.

Odpověď:

Jak zpětně je možné žádat o invalidní důchod?

Nárok na důchod nezaniká uplynutím času, nárok na výplatu důchodu však zaniká uplynutím 5 let ode dne, za který důchod náleží (§ 55 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Datum vzniku invalidity stanovuje posudkový lékař. Z výše uvedeného vyplývá, že přiznání důchodu zpětně není zákonem omezeno, ale důchod může být doplacen pouze pět let zpětně (zákon rozděluje nárok na důchod a nárok na výplatu důchodu). Pokud datum vzniku invalidity spadá do období trvání dočasné pracovní neschopnosti, náleží výplata až po ukončení nemocenské (více podrobně zde).

Jednání v nepřítomností se provádí spíše výjimečně a pokud s ním nebudete souhlasit, určitě vám bude umožněno jednání se zúčastnit. Posudkový lékař vás nějak výrazně vyšetřovat nebude (k tomu nemá ani potřebné vybavení) – rozhoduje na základě doložené zdravotnické dokumentace.

Ano, řízení o přiznání invalidního důchodu trvá zhruba okolo 90 dní.

Otázka doplněna:

Dobrý den, nenašla jsem konkrétnější odpověď na dotaz k posudkové komisi… Zajímalo by mne, jakým způsobem popř. i jak dlouho probíhá toto jednání u posudkového lékaře – z Vaší odpovědi už vím, že je zde jeden posudkový lékař a zapisovatelka. Chci se zeptat, zda klade např. posudkový lékař nějaké záludné otázky či se opravdu rozhoduje jen podle lékařských zpráv (jaký je tedy přesný význam fyzické přítomnosti žadatele o ID). Děkuji za odpověď.

Odpověď doplněna:

Délka jednání “komise” může být značně individuální, ale většinou je vše “vyřízeno” během cca 15 minut. Nevím, co si představujete pod záludnými otázkami, ale posudkový lékař by se vás měl zeptat na vaše subjektivní problémy, k nim se zřejmě vyjádří a sdělí vám své rozhodnutí. Někdy pokud posudkový lékař není zcela rozhodnut, může se rozhodnout až na základě zjištění při jednání – to však bývá spíše výjimečně.