Jak se po 18. roce věku při výpočtu důchodu počítá studium delší 6 let?

Otázka:

Prosím o sdělení, jak se započítá doba studia VŠ od dovršení 24 let věku po nástup do zaměstnání,
1. do doby potřebné pro vznik nároku na starobní důchod,
2. do doby ovlivňující výši starobního důchodu.
Studium bylo ukončeno v roce 1977.
Požadované přiznání starobního důchodu bude v roce 2015.
Děkuji

Odpověď:

Jak se po 18. roce věku při výpočtu důchodu počítá studium delší 6 let?

Odpověď je totožná jak pro hodnocení doby pojištění pro vznik nároku na důchod, tak i pro hodnocení doby pojištění pro výpočet starobního důchodu. Doba studia delší než šest let po 18. roce věku, se žádným způsobem nehodnotí jako doba pojištění (ani pro nárok ani pro výpočet důchodu).