Jak je tedy možné, že rok 2024 vychází lépe, když celkové valorizace činí 1168 Kč?

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s tímto dotazem. V odpovědi ve Vaší poradně Dle aplikace IDA….jste poznamenal, že výpočet důchodu v roce 2024 bude vyšší než důchod přiznaný v roce 2023 i s mimořádnou červnovou valorizací.
Mohl byste mi objasnit, tak se toto počítá. Já jsem laicky postupovala takto a výsledek byl jednoznačně pro přiznání důchodu v roce 2023. Můj postup:
Výš důchodu v roce 2023……20 000,- Kč
červnová valorizace………………..768,- Kč
důchod celkem…………………..20 768,- Kč
řádná valorizace
leden 2024……………………….cca 400,- Kč
celkem se důchod zvýší vlivem valorizací o
……………………………………………1 168,- Kč
Při úvaze, že do důchodu odcházel muž ročník 1959, doba pojištění u něho dělala cca 48 let, tak na 1 rok pojištění vychází výše důchodu:
20 000 (celkový důchod) : 48 (doba pojištění) =
416 Kč
Jak je tedy možné, že rok 2024 vychází lépe, když celkové valorizace činí 1168 a zvýšení o 1 odpracovaný rok mi vychází na oněch 416,- Kč.
Ano budou určitě vyšší přepočtové koeficienty, redukční hranice, ale to udělá takto vysoký rozdíl?
Děkuji za pochopení a objasnění mých asi laických výpočtů

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak je tedy možné, že rok 2024 vychází lépe, když celkové valorizace činí 1168 Kč?

Ano, toto velmi laický pokus o srovnání výpočtů a takto se provádět nedá. Výpočet pro každý kalendářní rok má jinak stanovené parametry výpočtu a nemůžete postupovat tak, že k roku 2023 jen přičtete valorizaci a z toho vyvodíte, že výpočet roku 2024 nemůže být lepší. To by pak nikdy výpočet nového roku nevycházel lépe, i když právě to je mnohem častější varianta.

V roce 2024 budou platit jiné koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, které vzrostou významně, protože významně vzrostla průměrná mzda. Stejně tak významně vzrostou redukční hranice, kdy především růst té první (který mi vychází cca na 1700 Kč) bude mít zásadní vliv na výpočet většiny důchodů. Ano, toto bude mít zcela zásadní vliv na výši důchodu. Navíc zvýšení základní výměry o 400 Kč se bude týkat i důchodů přiznaných v roce 2024, takže pro účely srovnání se toto zvýšení „vykrátí“.

Pomíjím to, že nemůžete počtem let dělit celou výši důchodu, když pouze procentní výměra důchodu je ovlivněna počtem let pojištění. Navíc získání dalšího roku se srovnáním nijak nesouvisí, protože vždy je třeba porovnávat stejné situace.

Upozorňuji, že stále nejde o definitivní údaje (protože je nikdo nezná), ale pokud bude platit to, co uvedlo MPSV (tj. růst základní výměry na 4440 Kč, dá se důchod pro rok 2024 spočítat již poměrně přesně. Musí se také brát v úvahu příp. nález Ústavního soudu, který může změnit valorizaci z června 2023.