I když je termín mého důchodového věku daleko, tak pokud by se na mě vztahovaly všechny budoucí valorizace?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,
Jsem v situaci, kdy mám v ruce rozhodnutí o přiznání předčasného důchodu k 31.12.2022 s odloženou výplatou. Důchodový věk mi nastane dne 29.11.2026. Rozhodnutí jsem převzala 7.7.2023, 30-denní lhůta pro odmítnutí tedy je dne 6.8.2023.
Jsem žena, 1 dítě, Celková doba pojištění k 31.12.2022 činí 45 let a 14 dnů, OVZ činí 46460, výpočtový základ činí 24750. Mám v úmyslu pracovat až do dosažení důch.věku pokud to půjde. Moje úvaha je taková, že i když je termín důchodového věku daleko, tak pokud by se na mě vztahovaly všechny budoucí valorizace, které budou nějakým způsobem kompenzovat budoucí inflaci, tak s náskokem valorizací 2022 a 2023 je to lepší varianta, než nejistota, jak bude počítán důchod v roce 2026. Zajímal by mě Váš názor.
Při návštěvě na OSSZ mi pracovnice sdělila, že musím počítat s tím, že pokud nebude důchod vyplácen, pak podle novely očekávané v září, přijdu o mimořádné valorizace.
Podle znění novely, která jde do senátu a důvodové zprávy je vypláceným důchodem podle § 67 odst. 1 je i starobní důchod, který má odloženou výplatu, pokud je přiznán před 1.lednem daného roku, tedy dnem od něhož se vyplácené důchody zvyšují (řádná valorizace). Pokud v průběhu roku dojde k vyššímu růstu cen než je 5%, tak se zvýší procentní výměry o dočasný přídavek, který bude náležet jen do konce daného roku. Podle důvodové zprávy k § 67aa se v následujícím roce se vyplácené důchody zvýší od 1.ledna se zohledněním plného růstu cen. Z uvedeného mi vyplývá, že by měly být všechny valorizace (mimořádné) v průběhu roku „srovnány“ řádnou valorizací k 1.1.následujícího roku.
Myslím si dobře, že bych o žádnou, ani mimořádnou valorizaci tímto mechanismem neměla přijít, nebo měla pravdu paní na OSSZ a pokud ano, mohl byste to blíže vysvětlit?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

I když je termín mého důchodového věku daleko, tak pokud by se na mě vztahovaly všechny budoucí valorizace?

Změny, o kterých píšete, tj. zrušení mimořádných valorizací a jejich nahrazení dočasným přídavkem se budou týkat všech důchodů, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vypláceny. Pro rozhodování, zda zachovat přiznání předčasného důchodu bez výplaty nebo vzít žádost o důchod zpět, je tedy toto zcela nepodstatné.

Další změnou je nevalorizování procentní výměry předčasných důchodů až do dosažení důchodového věku, které se ale bude týkat až předčasných důchodů přiznaných za účinnosti novely zákona o důchodovém pojištění (pravděpodobně tedy od 1. 9. 2023), což není váš případ a budou se na vás vztahovat všechny (stejné) valorizace, ať už budete důchod pobírat nebo bude přiznán bez výplaty.

K tomu, jak dočasný přídavek ovlivní následující řádnou valorizaci si dovolím ocitovat z důvodové zprávy:

Výsledným a zamýšleným efektem bude, že na výši důchodů vyplácených v lednu roku následujícího po roce, v němž byl přiznán dočasný přídavek, nebude mít existence dočasného plnění vliv, tj. důchody budou ve stejné výši, jako by dočasné plnění vůbec neexistovalo a důchody byly zvýšeny pouze v lednu.

Zda bude postup s odloženou výplatou mezi lety 2022 a 2026 výhodný, se stále ještě těžko odhaduje, ale zatím to vypadá, že ano, i když rozdíl nakonec nebude tak velký, jak mnozí žadatelé zřejmě očekávají.