Dostala jsem rozdílný výpočet vdovského důchod od ČSSZ

Otázka:

Dostala jsem rozdílný výpočet od ČSSZ než je kalkulačka důchod. věku. Můj důchod činí 13662 Kč a zemřelého manžela 12312.Prosím o přepočet.Díky

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dostala jsem rozdílný výpočet vdovského důchod od ČSSZ

Výpočet vdovského důchodu je možné provést na kalkulačce zde. Z těchto částek vychází vdovský důchod 2.403 Kč, váš starobní důchod bude nadále vyplácen v částce 13.662 Kč.

Jen upozorním, že kalkulačka důchodového věku počítá důchodový věk, ne vdovský důchod.