Doplacení dobrovolného důchodového pojištění po vzniku nároku na starobní důchod

Otázka:

NEUZNÁNÍ ZAPLACENÉHO DOBROVOLNÉHO DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ.
Dobrý den,
ROZHODNUTÍM ze dne 28.3.2023 mi byl přiznán předčasný starobní důchod od 31.12.2022 s pozastavenou výplatou. Celková doba pojištění do 31.12.2022 činila 44 roků a 131 dnů.
Mněl jsem v plánu pracovat do 31.8.2023 a pak požádat o uvolnění výplaty důchodu . Mněl bych pak odpracováno 45 roků a 10 dnů.
V květnu 2023 mi však zaměstnavatel oznámil, že mne z organizačních důvodů propustí už k. 31.7.2023. Hrozilo, že bych kvůli chybějícímu jednomu měsíci přišel o rok pojištění. Požádal jsem proto v květnu 2023 na OSSZ v Hodoníně o možnost doplacení dobrovolného důchodového pojištění za měsíc prosinec 1998. (podle §6 odst.1 písm. a, – v prosinci 1998 jsem byl evidován na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, a tato doba nebyla doposud započtena v celkové době pojištění.
Doplacení za 12/1988 mi bylo povoleno a částku 2823 Kč jsem zaplatil 22.6.2023.
Pracovní poměr jsem ukončil 31.7.2023. Následně jsem požádal na OSSZ o uvolnění výplaty důchodu od 1.8.2023.
Včera -17.1. 2024., mi přišlo ROZHODNUTÍ č. I ze dne 12.1.2024
V něm mi oznamují zvýšení starobního důchodu a uvolnění výplaty od 1.8.2023. Celkovou dobu pojištění uvádí pouze 44 roků. Doplacené dobrovolné pojištění za 12/1998 zde není uvedeno.
Současně ve stejné obálce mi přišlo ROZHODNUTÍ č. II ze dne 12.1.2024
V něm ČSSZ rozhodla takto : (doslovně cituji):
Pro nesplnění podmínek ustanovení §56 odst.1 písm. b) zákona č.155/1995 Sb., o důchod. pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále „zdp“), se žádost zamítá.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 2.8.2023 požádal účastník řízení o zápočet dobrovolného důchod. pojištění za dobu od 1.12. 1998 do 31.12.1998. Pojistné bylo uhrazeno dne 22.6.2023.
Podle ust. §6 odst.3 je účast na pojištění možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.
Dobrovolné pojištění lze platit pouze pro účely nároku a výše jiného druhu důchodu. Pro nárok ani výši již přiznaného důchodu toto pojištění hodnotit nelze.
Rozhodnutím ze dne 28.3.2023 byl starobní důchod přiznán od 31.12.2022. Vzhledem k tomu, že pojistné bylo zaplaceno až 22.6.2023, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. (konec citátu)
Pane Maříku, má podle Vašeho mínění pravdu ČSSZ se zamítnutím, nebo já, který tvrdím že účast na pojištění za 12/1998 možná je, protože pojistná doba předchází dni vzniku nároku na starobní důchod od 31.12.2022 a tím pádem neporušuji zmiňovaný §6 odst.3 ?
V případě, že se přikloníte k mému názoru, mám podat námitku proti ROZHODNUTÍ č. I , i proti ROZHODNUTÍ č. II ?
Už jednou jste mi dobře poradil , proto předem děkuji za Vaši profesionální odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doplacení dobrovolného důchodového pojištění po vzniku nároku na starobní důchod

S tímto rozhodnutí ČSSZ určitě nesouhlasím. § 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. uvádí:

Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Tento paragraf neznamená, že byste nemohl pojištění doplatit po vzniku nároku na starobní důchod (u vás 31. 12. 2022), ale znamená, že nemůžete pomocí dobrovolného důchodového pojištění doplatit dobu (období) od 31. 12. 2022.

Tento § byl do zákona o důchodovém pojištění přidán s účinností od 1. 1. 2012, a to zákonem č. 470/2011 Sb. V důvodové zprávě k tomuto zákonu je pak uvedeno:

Jde o zpřesnění právní úpravy, aby bylo jednoznačné, že nelze zvýšit procentní výměru důchodu za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění po vzniku nároku na starobní důchod. Smyslem dobrovolné účasti na důchodovém pojištění je získat dobu pojištění potřebnou zpravidla pro vznik nároku, výjimečně pro stanovení výše důchodu. Je neodůvodněné používat stejný institut pro zvyšování starobního důchodu obdobně, jako tomu je při zvyšování starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti po vzniku nároku na tento důchod.

Vy jste ale nezískal dobu účasti na dobrovolném důchodovém pojištění po vzniku nároku na starobní důchod, ale získal jste dobu účasti na pojištění v roce 1998. Tento paragraf má zabránit tomu, aby se nemohlo „pracovat“ na procenta pomocí dobrovolného důchodového pojištění. To ale není vaše situace. Z mého pohledu je tento postup ČSSZ naprostý úlet.

Podejte námitku proti oběma rozhodnutím – první je špatně, protože je chybně spočítaná doba pojištění, druhé je špatně z výše uvedených důvodů.