Doby pojištění získané v Česku a na Slovensku. Jak ovlivní výpočet důchodu?

Otázka:

Dobrý deň,

Vaša poradňa je skvelá a chcela by som Vás preto veľmi pekne poprosiť o objasnenie výpočtu dôchodku pri sčítaní dôb poistenia zo SR a ČR.

Má prosím vplyv na výšku českého dôchodku to, koľko rokov Slovák odpracoval v SR alebo sú slovenské roky len na dopočítanie do 35 ročnej doby poistenia (berieme do úvahy variant s náhradnými dobami) a počet slovenských rokov nemá na český dôchodok vplyv?

Uvediem príklad: ak by Slovák odpracoval v ČR 32 rokov a 3 v SR (spolu 35), bude dostávať rovnako vysoký dôchodok z ČR ako v prípade, keby odpracoval v ČR 32 rokov a na Slovensku až 8, príp.10? (spolu 40/42)?
Alebo je určite výhodnejšie odpracovať kompletných 35 rokov v ČR, aby sa nemuseli roky sčitať?
Cieľom je získať čo najvyšší dôchodok z ČR, nakoľko za odpracované roky na Slovensku by žiadateľ dostal vzhľadom na nízke odvody len symbolický dôchodok.

A ešte posledná otázka – môže napr. pri priemernej mzde výrazne znížiť celkový dôchodok obdobie 3 rokov, kedy by si žiadateľ platil dobrovoľné poistenie z najnižšieho vymeriavacieho základu?

Veľmi pekne Vám ďakujem za prípadnú odpoveď a prosím o zachovanie anonymity bez uvádzania mena dotazujúceho, ak by sa otázka vyskytla niekde na internete.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doby pojištění získané v Česku a na Slovensku. Jak ovlivní výpočet důchodu?

Pokud není pouze pomocí českých dob pojištění získána potřebná doba pojištění (35 let pojištění, příp. 30 let bez náhradních dob), je nejdříve spočítána teoretická výše důchodu, tj. taková, jako by žadatel pracoval celou dobu v Česku a poté je důchod dílčen (vysvětluji v článku o zaměstnání v zahraničí). Tzn. je přiznán za díl české doby. Čím více je získáno doby pojištění (ve všech státech), tím je teoretická výše důchodu vyšší. Na druhou stranu pak ale při rostoucí době v zahraničí, klesá koeficient dílčení. Obecně k žádnému výraznému zvýšení důchodu při delší době pojištění v zahraničí nedojde.

Jestliže je získána potřebná doba pojištění i bez přihlédnutí k době pojištění v zahraničí, může se spočítat sólo výše důchodu, ale určitě neplatí pravidlo, že by tento výpočet musel vyjít vyšší než dílčený důchod.

Co nejvyšší důchod se získá díky co nejvyšší získané době pojištění.

Vyměřovací základy získané před přiznání důchodu mají malý vliv na jeho výpočet.

Otázka se na internetu objeví, to je princip této poradny. Všechny otázky jsou anonymizovány.