Dnes, po 74 dnech od podání námitky, jsem se dozvěděla, že je vyřizování námitky u právníků

Otázka:

Dobrý den,
4. 5. 2023 jsem ČSSZ uhradila celý vyměřený přeplatek předčasného starobního důchodu (z důvodu pracovní činnosti zakládající účast na sociálním pojištění).
9. 5. 2023 jsem požádala o přepočet důchodu za další pojištěnou dobu z této pracovní činnosti.
24. 5. 2023 jsem podala ve lhůtě 30 dní námitku proti rozhodnutí o přeplatku z důvodu chybného výpočtu (byly zahrnuty 2 dny, za které mi ještě náležela výplata důchodu) a vrácení rozdílu.
Dnes, po 74 dnech od podání námitky, jsem se dozvěděla, že je vyřizování námitky u právníků (údajně se od 15. 6. 2023 do 25. 7. 2023 t.j. 40 dní čekalo na podklady z jiného oddělení ČSSZ, a řízení bylo proto přerušeno. Zároveň jsem se dozvěděla, že prý přepočet důchodu může být proveden až po vypořádání námitky, protože nemohou probíhat dvě řízení současně. Odpovídá tento postup zákonu 582/1991 a Správnímu řádu? A běží pro přepočet důchodu lhůta od podání žádosti, nebo až od vypořádání námitky?
Děkuji za odpověď a přeji Vám pěkný den.
Zdraví

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dnes, po 74 dnech od podání námitky, jsem se dozvěděla, že je vyřizování námitky u právníků

Pokud se čeká pouze na podklady z jiného oddělení, které má ale ČSSZ k dispozici, nemůže to být důvod k přerušení běhu lhůty. Jiná situace by byla v případě, že by šlo došetřování rozhodných skutečností „z venku“.

V jedné věci skutečně nemohou probíhat dvě řízení současně, ale to z mého pohledu není tento případ – jedno je řízení o přeplatku, druhé je řízení o úpravě důchodu. Spíše to ale vidím tak, že pro ČSSZ je to těžko technicky proveditelné, protože existuje jeden dávkový spis, který by musel být na dvou místech. Postup to ale dle mého správný není a minimálně námitka již měla být vyřízena (ve složitých případech to má být do 60 dnů + příp. došetřování).