Dne 9. 6. 2023 mi došlo rozhodnutí a nemám započítán rok 2022

Otázka:

Dobrý den, k 31.12.2022 jsem zažádala o předčasný důchod bez výplaty. Jsem OSVČ přehled za rok 2022 jsem podala v únoru. Dne 9.6.2023 mi došlo rozhodnutí a nemám započítán rok 2022, tudíž nižší vypočteny důchod. Ossz evidentně na čssz nic neposlala. Mám podat námitku? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dne 9. 6. 2023 mi došlo rozhodnutí a nemám započítán rok 2022

Jde o tom, co myslíte tím, že „nemáte započítán rok 2022“? Pro zhodnocení doby pojištění do dne přiznání důchodu (tj. ve vašem případě do 30. 12. 2022) stačí mít ke dni sepsání žádosti o důchod zaplacené zálohy na sociální pojištění – § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Pokud jste měla ke dni podání žádosti o důchod zaplacené zálohy na sociální pojištění, dobá vám byla (měla být zhodnocena). Po podání přehledu o příjmech a výdajích k tomuto z OSSZ nic zasíláno není.

Rozhodné období končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu, takže u důchodu s datem přiznání v roce 2022 se hodnotí vyměřovací základy nejpozději za rok 2021 (z roku 2022 se vám vyměřovací základy při výpočtu nehodnotí).

Otázka doplněna:

Děkuji za rychlou odpověď, zálohy k 30.12.2022 uhrazeny, nebyl rok zhodnocen.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak jsem psal výše, uhrazení záloh se sleduje ke dni sepsání žádosti o důchodu, ne k datum přiznání. Pokud bylo vše v pořádku a doba pojištění z roku 2022 nebyla zhodnocena, je to skutečně chyba.