Dcera pracovala dva roky a má tři děti. Bude mít nárok na invalidní důchod?

Otázka:

Dcera má velmi nepříznivý zdravotní stav z důvodu neurologických (velmi silné časté migrény) a poškození zraku. V letošním roce dovrší 37 let, má 3 děti (narozeny 2002, 2008, 2014). Nedokončila střední školu, celkem pracovala cca 2 roky (naposled v r. 2001). Nějakou dobu byla evidována na Úřadu práce. Může si zažádat o přiznání invalidity?

Odpověď:

Dcera pracovala dva roky a má tři děti. Bude mít nárok na invalidní důchod?

Uplatnit žádost o invalidní důchod může v zásadě kdokoliv to uzná za vhodné. Váš dotaz však zřejmě myslíte tak, zda vaše dcera splní podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod v případě, že bude uznán invalidní. Vzhledem k tomu, že jako tzv. náhradní doba pojištění se hodnotí i péče o dítě do 4 let věku, tuto podmínku vaše dcera splní. Je však velmi pravděpodobné, že se výše invalidního důchodu bude blížit jeho minimální výši, která v letošním roce činí 3.210 Kč.