ČSSZ mi nezapočítala dítě v pěstounské péči jako vychované

Otázka:

Dobrý den, podala jsem si žádost o starobní důchod s tím, že jsem byla informovaná na Soc. spr. soc.a důch. zabezpečení o tom, že splňuji podmínku – dítě v pěstounské péči alespoň nejméně 3 roky před dosažením důchodového roku a že mi toto pěstounské dítě bude počítáno jako 3. dítě do důchodového věku a že mohu o starobní důchod tudíž žádat od 20.6.2021.Jsem narozena 20.10.1960 a vychovala jsem 2 své vlastní děti. V roce 2017 ( předběžné opatření nabylo pr. moci květen 2017 a rozsudek o pěst. péči nabyl pr. moci srpen 2017 ) jsem dostala do pěstounské péče holčičku nar. 19.2.2003 Žádost mi byla ale nakonec zamítnutá s tím, že se mi do důchodového věku počítají jen 2 děti a nárok na starobní důchod mi vzniká až 20.12.2022. Chtěla bych vědět jak to tedy vlastně je. Moc děkuji předem za Vaší odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

ČSSZ mi nezapočítala dítě v pěstounské péči jako vychované

Tématu výchovy dětí a stanovení důchodového věku ženy se věnuji v tomto článku.

Pokud máte ve výchově dítě poslední tři roky před dosažením důchodového věku, hodnotí se vám jako vychované – § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 284/1995 Sb. Jenže výchova dítěte se sleduje pouze do zletilosti (tj. do 18 let). Pokud dítě v pěstounské péči dosáhlo 19. 2. 2021 18 let, tak se vám pro stanovení důchodového věku jako vychované hodnotit nebude, protože jste nepečovala poslední tři roky před dosažením důchodového věku, tj. minimálně od 20. 6. 2018 do 19. 6. 2021. Vy jste sice péči započala dříve, ale netrvala až do důchodového věku (při třech vychovaných dětech).