Co když den odchodu do starobního důchodu vychází na sobotu?

Otázka:

Dobrý den, odcházím do starobního důchodu a ten den připadá na sobotu. Který den musím mít napsán jako odchozí, pátek nebo sobotu? Děkuji.

Odpověď:

Co když den odchodu do starobního důchodu vychází na sobotu?

Pro odchod do starobního důchodu není žádný způsobem rozhodující o jaký den v týdnu se jedná. Pokud dosáhnete důchodového věku v sobotu, je třeba požádat o starobní důchod nejdříve od soboty. V pátek by šlo o předčasný starobní důchod, který by byl pokrácený.