Budu mít krácenou valorizaci při odchodu do důchodu před koncem roku?

Otázka:

Dobrý den, můj odchod do starobního důchodu je 22. 9. 2015. Od r. 2011 jsem nezaměstnaná a pobírám inv. důchod 1. stupně (po dvou infarktech). Chtěla jsem odejít do starobního důchodu 28. 12. 2014 – předčasně je to o 3x 0,9 %. Bylo mi řečeno, že nedostanu od 1. ledna 2015 valorizaci důchodu v plné výši a budu mít stále krácenou valorizaci důchodu. Je lepší počkat těch 9. měsíců a odejít až v řádném datu odchodu do důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Budu mít krácenou valorizaci při odchodu do důchodu před koncem roku?

Pojem „krácená valorizace“ je poměrně zavádějící. Je pochopitelné, že pokud odejdete do pokráceného předčasného důchodu, který je z pochopitelných důvodů nižší než řádný (nepokrácený) starobní důchod a většinou je valorizace stanovována s ohledem na výši důchodu (vyšší důchod je valorizován více), bude předčasný důchod valorizován méně, než řádný starobní důchod. Vzhledem k tomu, že krácení o 2,7 % je již poměrně nízké, byl by však rozdíl ve valorizacích minimální. Rozhodně však nejde o „krácenou valorizaci“. Základní výměra by se vám zvyšovala o stejnou částku jako ostatním důchodcům a procentní výměra o stejné procento. Toto by určitě neměl být důvod, podle kterého byste se měla rozhodovat, zda odejít nebo neodejít do předčasného důchodu.

Výpočet důchodu pro rok 2015 nebyl dosud stanoven (budeme ho znát na konci září). Krácení o 3x 0,9 % může u ženy činit obecně okolo 360 – 450 Kč měsíčně. Pokud však již nepobíráte žádné dávky z úřadu práce, každý měsíc pobírání invalidního důchodu přicházíte o částku rozdílu mezi předčasným důchodem a vaším invalidním důchodem – mohla byste pobírat sice pokrácený, ale přesto vyšší předčasný důchod. Vše je tedy o návratnosti, takového postupu. Vzhledem k tomu, že nemám žádné relevantní informace, nemohou vám podrobněji poradit.

Př.: Pokud byste pobírala invalidní důchod 6.000 Kč a starobní důchod by činil 10.000 Kč, každý měsíc přicházíte o 4.000 Kč, které byste mohla pobírat. Pokud počkáte až na řádný starobní důchod, tak za těchto devět měsíců, necháte státu 36.000 Kč. Pokud byste si tímto postupem zvýšila starobní důchod o 400 Kč, činila by návratnost 36000 / 400 = 90 měsíců, tj. 7,5 roku.