Budu mít hornický důchod, když nebudu mít 35 sociálního pojištění?

Otázka:

Když mám nyní jako bývalý horník k 13.5.2016 – 31 roků a 161 dnů pojištění a další již nenasbírám,mohu jít o těch pět let dříve do starobního důchodu?Nyní mám jít do st. důchodu v 64 letech a 8 měsících,to bych tedy mohl jít v 59 letech a 8 měsících,kdybych šel o zmíněných pět let dříve.Ovšem jak píši,nenasbírám z důvodu nemoci již žádné sociální pojištění (35 let).Mohu jít i tak o těch pět let dříve?Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budu mít hornický důchod, když nebudu mít 35 sociálního pojištění?

Aby vám vznikl nárok na jakýkoliv důchod, musíte splnit podmínku získání potřebné doby pojištění. Pokud ji nesplníte, nemůže vám být přiznán ani “hornický starobní důchod”.

Otázka doplněna:

Vaše předchozí odpověd stran potřebné doby soc. pojištění: Aby vám vznikl nárok na jakýkoliv důchod, musíte splnit podmínku získání potřebné doby pojištění. Pokud ji nesplníte, nemůže vám být přiznán ani „hornický starobní důchod“.
============
A když nesplním tuto podmínku ani do doby řádného odchodu do důchodu (64 let,8 měsíců) z důvodu choroby či úrazu?To nedostanu starobní důchod nikdy?To by bylo nějaké divné,ovšem u nás ne neobvyklé.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Doporučuji vám přečíst si článek o potřebné době pojištění, na který odkazuji výše a odkaz zde dávám ještě jednou:

Nárok na starobní důchod – kolik let pojištění potřebujeme?

Získání 35 let pojištění je pouze jednou z variant, které je možné splnit. Pokud je váš zdravotní stav tak vážný, že již nemůžete pracovat, jistě pobíráte invalidní důchod pro invaliditu III. stupně – tato doba je tzv. náhradní dobu pojištění, která se hodnotí jako “doba pojištěná“. Osobám, které nemohou pracovat (pobírají invalidní důchod III. stupně) se tedy doba, kdy tento důchod pobírají do potřebné doby pojištění počítá.

Osoba, která žádnou z podmínek uvedených v článku nesplní, skutečně žádný starobní důchod nezíská.